Vi använder cookies för att ge dig bästa möjliga upplevelse av vår webbplats. Om du fortsätter innebär det att du accepterar att cookies används.

Nya regler för hantering av personuppgifter

31 maj 2018

Dataskyddsförordningen ersätter personuppgiftslagen, PUL, och är en skärpning av personuppgiftsskyddet. Konsekvensen av de nya reglerna blir förändrade krav på hur personuppgifter måste, kan, får, och bör hanteras.

Från den 25 maj 2018 gäller dataskyddsförordningen i Sverige och övriga medlemsstater i EU. Förordningens fullständiga namn är ”Europaparlamentets och rådets förordning (EU) 2016/679 av den 27 april 2016 om skydd för fysiska personer med avseende på behandling av personuppgifter och om det fria flödet av sådana uppgifter och om upphävandet av direktiv 95/46/EG (allmän dataskyddsförordning).”

Klicka här för mer information