Överläggningar om nytt karensavdrag snart i mål

29 november 2018

Vid årsskiftet slopas karensdagen och istället införs ett nytt system med karensavdrag, enligt ett lagförslag. Den exakta beräkningen av karensavdraget bestäms i kollektivavtalen och därför pågår just nu diskussioner mellan Industriarbetsgivarna och de fackliga motparterna om nödvändiga anpassningar av avtalstexten.

– I dagsläget får vi många frågor till vår rådgivning om hur det nya systemet med karensavdrag kommer att se ut, säger Kristina Karmestedt Estman, biträdande förhandlingschef på Industriarbetsgivarna.

– Vi räknar med att kunna vara klara inom kort och då informerar vi våra medlemsföretag om hur det nya avdraget kommer att se ut i detalj i våra kollektivavtal. Informationen kommer att skickas ut i form av ett arbetsgivarcirkulär på e-post till alla våra medlemsföretag, säger hon.

Med ett karensavdrag avses ett avdrag från sjuklönen som görs inledningsvis i en sjukperiod och som ska ses som en självrisk för den enskilde i sjukförsäkringen.

Prop. 2017/18:96: Karensavdrag – en mer rättvis självrisk

 

Kristina Karmestedt Estman Biträdande förhandlingschef
Mobil: 070-524 67 81
Arbete: 08-762 67 81
Email: kristina.karmestedt-estman@industriarbetsgivarna.se

_HFA3997_web.jpg