Regeringskaoset slår ut utbildningar

20 november 2018

Yrkeshögskolans expansion är hotad. Minst 250 miljoner kronor fryser inne om riksdagens klubbar förslaget till statsbudget för 2019. Pengarna skulle ha gått till hett eftertraktade yrkesinriktade utbildningar. 11 000 yrkeshögskoleplatser riskerar att försvinna.

Det skriver representanter från näringslivets branscher, däribland Jesper Hedin från Industriarbetsgivarna, i en debattartikel i Svenska Dagbladet. I övergångsregeringens budgetförslag saknas pengar till tidigare aviserade utbyggnad av utbildningsplatser. Det innebär att företagen inte kan växa och skapa fler arbetstillfällen – något som slår mot Sveriges välstånd.

Om förslaget blir verklighet skulle det få allvarliga konsekvenser.

”Med en så stram budget kommer Myndigheten för yrkeshögskolan knappt att kunna bevilja några utbildningar i januari. Bara 5–10 procent av ansökningarna kan beviljas, vilket innebär att vissa pågående utbildningar inte kan fortsätta och nya inte startas. I förlängningen drabbas näringslivets kompetensförsörjning och matchningen på arbetsmarknaden”, skriver de.

”Riksdagen måste lägga partipolitiken åt sidan för att värna Yrkeshögskolans framtid. Om inget händer i riksdagen, blir den tidigare beslutade expansionen fördröjd samtidigt som antalet utbildningar och platser minskar”, understryker de.

Till tidningen Dagens Arbete säger Jesper Hedin att de uteblivna satsningarna kan slå extra hårt mot just industrin.

– Vi vill att utökningen som man aviserat innan ska ske, av både platser och ekonomin, säger han.

Jesper Hedin understryker att det finns en stor efterfrågan på personer med yrkeshögskoleutbildning med inriktning på industrin. Det kan vara till exempel processoperatörer, processtekniker, avancerade svetsare eller automationstekniker.

– Det är utbildningar som är ganska dyra, så det behövs ett tryggt kapital, och en utökning av yrkeshögskolan som kan göra det möjligt.

Debatt: Regeringskaoset slår mot yrkesutbildningar
Svenska Dagbladet

Intervju: Regeringskaoset kan slå mot yrkesutbildningar
Dagens Arbete