”Tusentals lediga jobb inom de närmsta åren”

18 december 2018

Skogsindustrin och transportnäringen gör gemensam sak kring kompetensförsörjningen. Förarbristen, både lastbilschaufförer och maskinförare, är en stor utmaning.
”Pratar vi lastbilschaufförer saknas det tusentals”, säger Mattias Dahl vd för Transportföretagen, när han besökte massabruket Södra Cell Mörrum tillsammans med bland andra Per Hidesten, vd för Industriarbetsgivarna.

Per Hidesten, vd Industriarbetsgivarna, Carina Håkansson, vd Skogsindustrierna, Mattias Dahl, vd Transportföretagen och Karolina Boholm, transportdirektör Skogsindustrierna.

Under besöket i Mörrum stod det snabbt klart att kompetensförsörjningen är en av stora kritiska frågorna för de bägge näringarna. I en intervju i Blekinge läns tidning understryker vd:arna för Industriarbetsgivarna, Transportföretagen och Skogsindustrierna att fler platser på vuxenutbildningarna är viktigt, men att också fler lokala lösningar måste till.  

– Regeringen har lagt mycket pengar på yrkesutbildningar, men vi måste se fler initiativ regionalt, anser de. 

I Mörrum är 400 personer anställda på massabruket och skogskoncernen Södra, dit Mörrumfabriken hör, har drygt 3 600 anställda. Koncernen har avtal med drygt 80 olika åkerier. Frågan är dock på sikt vilka som ska köra bilarna. Enligt Mattias Dahl saknas det lastbilschaufförer och transportnäringen bland annat har lidit hårt av värnpliktens avskaffande. 

– Många lärde sig köra lastbil och kom ut därifrån utbildade och klara, säger han till Blekinge läns tidning. 

Besöket i Blekinge gick även till Netport, Karlshamns hamn samt till Albinsson & Sjöberg och syftet var bland annat att diskutera utmaningarna i alla led i värdekedjan inom skogsindustrin.

Blekinge läns tidning: Med sikte på framtida kollegor