Skär inte ner på yrkesutbildningarna

26 november 2018

Sju av tio företag i näringslivet uppger att de har svårt att hitta rätt medarbetare till sina verksamheter, enligt en rapport från Svenskt Näringsliv. Basindustrin är inget undantag och också här i Dalarna vållar kompetensförsörjningen bekymmer. Det skriver Per Hidesten och Fredrik Gunnarsson i en debattartikel i lokaltidningarna i Dalarna inför årets Avestasamtal som fokuserar på kompetensförsörjningen i basindustrin.

Fredagen den 30 november samlas representanter för företagen i basindustrin, forskare, politiker arbetsgivare och fack till Avestasamtalen 2018, som arrangeras av Avesta kommun. Årets tema är ”Kompetensförsörjning – utmaningar och möjligheter för svensk basindustri.” I en debattartikel i Dalarnas tidningar betonar Per Hidesten och Fredrik Gunnarsson från Industriarbetsgivarna att arbetet med att locka talanger till basindustrin måste drivas på bred front. 

”Dels måste vi aktivt arbeta för att få fler ungdomar att välja de yrkesinriktade programmen i gymnasieskolan, dels är det viktigt att stärka industrirelevanta utbildningar inom yrkesvux och yrkeshögskolan och därför ser vi med oro på det budgetförslag som övergångsregeringen presenterade för en dryg vecka sedan. Om budgetförslaget blir verklighet riskerar 250 miljoner kronor, som var tänkta att gå till yrkeshögskolans expansion, att frysa inne. 11 000 yrkeshögskoleplatser riskerar att försvinna på grund av det kaos som råder i regeringsbildningen”, skriver de. 

De understryker också att det inte räcker med att enbart satsa på att locka fler ungdomar till industrirelevanta utbildningar, även vuxenutbildningar måste prioriteras för att hitta fler flexibla vägar till industrijobben och möta industrins behov av kvalificerade medarbetare.

Debatt: Skär inte ner på yrkesutbildningarna – kompetens är redan en bristvara i industrin
Dalarnas tidningar 

Fredrik Gunnarsson Ansvarig Kompetensförsörjning
Mobil: 072-744 67 31
Arbete: 08-762 67 31
Email: fredrik.gunnarsson@industriarbetsgivarna.se

_HFA1108_web.jpg

Marina Lähteenmaa Kommunikationschef
Mobil: 072-247 50 33
Arbete: 08-762 67 57
Email: marina.lahteenmaa@industriarbetsgivarna.se

_HFA3769_web.jpg