Vi använder cookies för att ge dig bästa möjliga upplevelse av vår webbplats. Om du fortsätter innebär det att du accepterar att cookies används.

”Arbetsmiljöfrågor sköts bäst i samverkan”

3 oktober 2019

NYHET. Under onsdagen bjöd Industriarbetsgivarna in till Arbetsmiljöseminarium i Stockholm – en dag där diskussionerna fokuserade på hur arbetsgivare, fack, myndigheter och politik gemensamt kan arbeta för att minska och förebygga dödsolyckor.

Åhörare på industriarbetsgivarnas arbetsmiljöseminarium

2019 inleddes dystert med ovanligt många arbetsrelaterade dödsolyckor. Av den anledningen bjöd den dåvarande arbetsmarknadsministern Ylva Johansson i våras in utvalda parter till samtal om förebyggande av dödsolyckor och Industriarbetsgivarna var en av de inbjudna.

– Samtalet då var både nyttigt och bra för att få en helhetssyn på vad som kan och bör göras av regeringen, myndigheterna och arbetsmarknadens parter. Temat på seminariet är en del av Industriarbetsgivarnas arbete med förebyggandet av dödsolyckor, sade Åsa Dahlfors, arbetsmiljöexpert på Industriarbetsgivarna.

Bred uppslutning

Industriarbetsgivarnas förhandlingschef Per Widolf hälsade deltagarna välkomna till Haymarket i Stockholm, där uppslutningen var god med deltagare från Industriarbetsgivarnas medlemsföretag, fack, myndigheter, politik och branschmedia. Vikten av samarbete betonades av flera talare.

– Arbetsmiljöfrågor ska, som vi ser det, inte vara ett område där vi bryter arm med facket. Arbetsmiljöfrågor sköts bäst i samverkan, sade Per Widolf, förhandlingschef på Industriarbetsgivarna.

Under förmiddagen medverkade Rasmus Cruce Naeyé, statssekreterare på Arbetsmarknadsdepartementet, för att berätta om regeringens satsning på förebyggandet av dödsolyckor. Han passade också på att berömma svenska företag för ett deras förebyggande arbetsmiljöarbete.

– Vid en internationell jämförelse ligger Sverige bra till i statistiken. Det är något vi kan vara stolta över och ett tecken på ett mycket imponerande arbete, bland annat hos företagen inom industrin, sade Rasmus Cruce Naeyé, statssekreterare vid Arbetsmarknadsdepartementet.

Nollvision – en självklarhet

Under dagen medverkade också Petra Einarsson, vd för skogsindustriföretaget Billerud Korsnäs, berättade om bolagets förebyggande arbete med arbetsmiljöfrågor.

– En nollvision är en självklarhet man ska inte behöva skada sig på sin arbetsplats, sade hon.

Benchmarkning mot andra branscher är något hon är varm förespråkare av.

– Vi ska inte enbart jämföra hur vi jobbar förebyggande i vår egen bransch, utan vi måste också jämföra med andra branscher. Till exempel inom stål- och metallindustrin är man bra på att arbeta förebyggande mot arbetsplatsolyckor. Hur kan vi lära av dem, sade Petra Einarsson som tidigare var verksam inom verkstadsföretaget Sandvik.

Just nu genomför bolaget en ny säkerhetsmodell – DuPontmodellen – där man tittar på säkerheten ur flera perspektiv. Det handlar om att genomlysa allt från ledarskapet, till engagemanget av medarbetare, titta på belöningssystem och analysera olika kulturella premisser på arbetsplatsen.

– Vi arbetar hårt för att vi ska få en säker arbetsplats, sade Petra Einarsson.

– Vi har förutsättningarna, vi har bra koll på vår statistik och vi har fantastiska medarbetare som brinner för säkerheten, avslutade hon.