Vi använder cookies för att ge dig bästa möjliga upplevelse av vår webbplats. Om du fortsätter innebär det att du accepterar att cookies används.

”Ett Europa med fokus på tillväxt och konkurrenskraft”

24 maj 2019

NYHET. Våra medlemsföretag – svensk basindustri – är starkt beroende av EU. De är exportberoende, råvarubaserade och kompetensintensiva och påverkas direkt av beslut i EU. Därför har Industriarbetsgivarna tagit fram en EU-policy som bygger på centrala ställningstaganden kring EU:s framtida riktning.

EU är avgörande för fred, frihet och välstånd i Europa. Den inre marknaden och dess fyra friheter – fri rörlighet för varor, tjänster, personer och kapital – bidrar till ekonomisk tillväxt och är Europas största framgång i modern tid. Industriarbetsgivarna är övertygade om att ett EU som fortsätter utvecklas i rätt riktning är bra för Sveriges välståndsutveckling, för svenska industriföretags konkurrenskraft och alla dess medarbetares framtid.

EU är vår största marknad. Närmare 70 procent av Sveriges export går till EU. Vi vill därför se en stark inre marknad med fri rörlighet och rivna handelshinder samt ett EU som präglas av tillväxt och som kan hävda sig i konkurrensen med andra världsdelar.

Svensk basindustri beroende av EU

IA_EU-bild.jpg

Våra medlemsföretag – svensk basindustri – är starkt beroende av EU. De är exportberoende, råvarubaserade och kompetensintensiva och påverkas direkt av beslut i EU. Därför har Industriarbetsgivarna tagit fram en EU-policy som bygger på centrala ställningstaganden kring EU:s framtida riktning: en fungerande inre marknad, utökad global frihandel, ett EU som verkar för globala klimatmål, ett starkt monetärt samarbete, samt en begränsad överstatlighet i sociala frågor.

Industriarbetsgivarna påverkar EU-frågor på flera olika nivåer och genom flera organisationer. Vi medverkar i den sociala dialogen på EU-nivå.[1] Den ger arbetsgivare och arbetstagare rätt till konsultation och information om ny lagstiftning på det socialpolitiska området, till exempel om rörlighet, arbetsmiljö eller social trygghet. Vårt påverkansarbete består även av direktkontakter med politiker, ett nära samarbete med Svenskt Näringslivssfären och basindustrins branschorganisationer, samt en dialog med våra fackliga motparter i EU-frågor.

Vår EU-policy utgör grunden för detta påverkansarbete. 

Ladda ner Industriarbetsgivarnas EU-policy här