Vi använder cookies för att ge dig bästa möjliga upplevelse av vår webbplats. Om du fortsätter innebär det att du accepterar att cookies används.

”Människorna viktigaste resursen i gruv- och stålindustrin”

26 september 2019

NYHET. – Människorna är vår viktigaste resurs i gruv- och stålindustrin. Det sade Jernkontorets vd, Bo-Erik Pers när branschen lanserade en färdplan för hur gruv- och stålbranschen ska kunna hitta nya medarbetare på kort och lång sikt.

publik och ministern för högre utbildning

Det var på temat ”Vägen framåt för gruv- och stålnationen Sverige” som branschen presenterade
15 åtgärdsförslag för att säkra kompetensförsörjningen i framtidens gruv- och stålindustri. Tillsammans sysselsätter branscherna omkring 70 000 personer – och bristen på arbetskraft med rätt kompetens är stor.

– Det är ett ambitiöst åtgärdsförslag som vi presenterar i dag. Vi vänder oss både till utbildningsväsendet och politiken och efterfrågar reformer, men också till företagen i gruv- och stålindustrin. Vi måste fortsätta arbeta med systematiskt och strukturerat med rekryteringen till våra branscher, sade Per Hidesten, vd för Industriarbetsgivarna.

Han fick medhåll av Maria Sunér Fleming, nytillträdd vd för gruvornas branschorganisation Svemin, som var bekymrad över kompetensförsörjningen.

–  Dessvärre ser vi en oroande utveckling och därför är det här arbetet jätteviktigt. Vi måste bli mer tillgängliga och säkerställa att vi får rätt folk till rätt plats i rätt tid. Det handlar om fortsatt konkurrenskraft och det är en ödesfråga, sade hon.

Färdplanen presenterades på ett frukostseminarium på Jernkontoret i Stockholm och på plats var också ministern för högre utbildning, Matilda Ernkrans (S) och Kristina Axén Olin (M), andre vice ordförande i riksdagens utbildningsutskott. 

– Jag känner igen bilden som ni i branschen förmedlar och vi förstår vad behoven är, sade Kristina Axén Olin.

Matilda Ernkrans nämnde Luleå Tekniska Universitet, LTU som ett positivt exempel för kompetensförsörjningen till regionens näringsliv.

– I Norrbotten har man kunnat bygga framtidskraft kring universitetet. Vi anser att Sverige behöver ytterligare ett regionalt tekniskt universitet, sade Ernkrans.

Ökad samverkan mellan utbildningsväsende och näringsliv

De båda politikerrepresentanterna var eniga om att man måste hitta vägar fram där högre utbildning hårdare kan knytas till arbetsmarknadens behov.

Branschen har länge efterlyst mer samverkan mellan utbildningsväsendet och näringslivet.

– Anordna gärna fler studiebesök i industrins företag och öka dialogen med oss om vilken kompetens som efterfrågas. Vi vill att näringslivet får större inflytande över högskolans utbildningar genom krav på samverkan, sade Gert Nilson, chef för forsknings- och utbildningsfrågor på Jernkontoret.

Kompetensfärdplanen med alla 15 åtgärdsförslag finns att ladda ner här.


Kompetensfärdplanen är framtagen inom ramen för det strategiska innovationsprogrammet för gruv- och metallutvinnande industri, SIP STRIM, med stöd från Vinnova, Energimyndigheten och Formas.

Jesper Hedin Utredare Kompetensförsörjning
Mobil: 076-810 67 41
Arbete: 08-762 67 41
Email: jesper.hedin@industriarbetsgivarna.se

_HFA1047_web.jpg

Gustaf Anderson Kommunikatör
Mobil: 073-092 28 90
Arbete: 08-762 67 21
Email: gustaf.anderson@industriarbetsgivarna.se

_HFA3877_web.jpg