Vi använder cookies för att ge dig bästa möjliga upplevelse av vår webbplats. Om du fortsätter innebär det att du accepterar att cookies används.

Arbetsmiljödagen: ”Vi arbetar för en nollvision”

26 april 2019

NYHET. ”Ingen ska drabbas av ohälsa eller olycksfall på jobbet. Det är en del av vår nollvision”. Det säger Åsa Dahlfors, expert på arbetsmiljöfrågor, på Industriarbetsgivarna.

Åsa Dahlfors utanför Näringslivets hus

På söndag, den 28 april, uppmärksammas världsdagen för arbetsmiljö. Dagen inrättades av Internationella arbetsorganisationen ILO och uppmärksammar arbetsmiljöfrågor världen över. På Industriarbetsgivarna är arbetsmiljöfrågorna prioriterade och Åsa Dahlfors är en av våra tre experter på området. Vi ställde tre frågor till henne om våra viktigaste arbetsmiljöfrågor just nu.

Hur jobbar Industriarbetsgivarna med arbetsmiljöfrågor?

– Vi arbetar brett och försöker täcka in alla områden inom arbetsmiljö som berör våra medlemsföretag. Det innebär allt från information och erfarenhetsutbyte i arbetsmiljökommittéer för respektive bransch som Industriarbetsgivarna representerar. Kommittéerna bemannas av arbetsmiljö- och säkerhetschefer och arbetsmiljöingenjörer från våra medlemsföretag.

– Vidare arbetar vi en hel del med att påverka myndigheter, regering och EU när exempelvis nya arbetsmiljöregler föreslås eller om vi själva framför förslag på vad företagen har behov av. Det kan till exempel handla om att vi behöver fler och bättre utbildade arbetsmiljöingenjörer eller hur man ska komma till rätta med dödsolyckor.

– Vi håller utbildningar inom arbetsmiljö och vi initierar och sitter med som referenspersoner i olika arbetsmiljöprojekt. Dessutom anordnar vi arbetsmiljöseminarier där vi ofta tar upp aktuella frågor inom området. Vi har också flera olika samverkansgrupper med våra fackliga motparter inom våra olika branscher. Vi har även rådgivning dit våra medlemsföretag kan höra av sig med frågor.

– Våra medlemsföretag har kommit långt med sitt arbetsmiljö- och säkerhetsarbete. Inom de flesta av basindustrins branscher finns en lång tradition av att arbeta gemensamt och i samverkan med fackliga parter i det systematiska arbetsmiljöarbetet, vilket bidrar till bättre arbetsmiljö.

Vilka är de största utmaningarna på arbetsmiljöområdet?

– ”Balans i livet”-frågorna. Arbetsbelastning som orsakar stressrelaterad ohälsa har sedan några år varit och är fortfarande en stor utmaning att komma till rätta med. Det gäller inte bara våra företag utan arbetsplatser och samhället i stort.

– En annan utmaning är att få ut allt bra material som görs och kan hjälpa företagen med sitt arbetsmiljöarbete. Vi har exempelvis Prevent, som är en skatt när det kommer till information, hjälpmedel, kunskap om arbetsmiljö. Jag tycker att fler borde hitta till Prevent och dra nytta av den hjälp som finns att få där. Prevent är en ideell organisation som ägs av parterna Svenskt Näringsliv, LO och PTK.

Har arbetsmiljön blivit bättre?

– Ja, definitivt. Det syns inte minst på statistiken som de senaste 30 åren visar allt färre arbetsolyckor med frånvaro och färre dödsolyckor. Däremot kan man se att minskningen går lite långsammare nu. Den minskande olycksfallstrenden fortsätter, men de senaste 10 åren har siffrorna varit så låga att det krävs mer för att ”trycka ner” dem i botten.

– Vi fortsätter att arbeta med vår nollvision – att ingen ska drabbas av ohälsa eller olycksfall på jobbet!

Läs mer om vårt arbetsmiljöområde här

 

Åsa Dahlfors Expert, rådgivare arbetsmiljö
Mobil: 070-585 53 63
Arbete: 08-762 67 20
Email: asa.dahlfors@industriarbetsgivarna.se

_HFA0868_web.jpg