Vi använder cookies för att ge dig bästa möjliga upplevelse av vår webbplats. Om du fortsätter innebär det att du accepterar att cookies används.

Hamnarbetarförbundets agerande skadar den svenska modellen

28 januari 2019

Hamnarbetarförbundet sätter industriförbundsprincipen ur spel genom att trotsa medlarnas bud. Detta ger en grogrund för inre stridigheter, facklig konkurrens och ett dåligt samverkansklimat, skriver Per Hidesten, vd Industriarbetsgivarna och Per Widolf, förhandlingschef Industriarbetsgivarna i tidningen Arbetet i dag.

En viktig komponent i den svenska modellen är den så kallade industriförbundsprincipen – en erkänd princip som innebär att man inom arbetarkollektivet tillämpar endast ett kollektivavtal per bransch. I Sverige tillämpas alltså ett kollektivavtal per fabrik, gruva eller industrianläggning.

– Vi ser industriförbundsprincipen som en viktig och avgörande orsak till att den svenska modellen har levererat goda villkor för arbetstagarsidan och förutsägbarhet och ordning och reda för arbetsgivarsidan, understryker de. 

Verksamheten och arbetsvillkoren i de svenska hamnarna regleras sedan länge av Hamn- och stuveriavtalet med Transportarbetareförbundet. Hamnarbetarförbundet trotsar industriförbundsprincipen och strejkar i 15 hamnar runtom i landet. Hamnarbetarförbundet har avvisat ett bud från statliga medlare som hade gjort dem till kollektivavtalspart. Budet skulle ge Hamnarbetarförbundet de fackliga rättigheter som följer av arbetsrättslig lagstiftning, bland annat rätt att utse skyddsombud och bedriva fackligt arbete på arbetstid. 

– Eftersom de tackat nej till budet som alltså hade gett dem ställning som kollektivavtalspart, drar vi slutsatsen att Hamnarbetarförbundets krav strider mot industriförbundsprincipen. Industriarbetsgivarna är inte part i konflikten, men våra exportberoende företag drabbas av konflikten i hamnen. I våra verksamheter är stabilitet av yttersta vikt och vi värnar därför om den svenska modellen. 

De konstaterar att industriförbundsprincipen skapar möjligheter för en lokal samverkan på ute på bruken och industrianläggningarna. En splittrad facklig organisationskultur – likt den som Hamnarbetarförbundet driver på – skulle inte bidra till samverkan lokalt, utan tvärtom utgöra en grogrund för inre stridigheter, facklig konkurrens och ett dåligt samverkansklimat.

– En arbetsplats där exempelvis arbetstidsregler och ersättningsregler skulle skilja sig åt och regleras i olika kollektivavtal med skilda partsställningar är en grogrund för konflikter och stora organisatoriska problem i verksamheten. Detta går stick i stäv med dagens svenska modell som är ämnad att bidra till produktivitet, konkurrenskraft och goda anställningsvillkor, avslutar de. 

Arbetet: "Hamnarbetarförbundets agerande skadar den svenska modellen"

Industriarbetsgivarnas rapportering om hamnkonflikterna:
28 januari 2019: Varsel mot hamnarna i Halmstad och Mönsterås
28 januari 2019: Hamnarbetarförbundets agerande skadar den svenska modellen
17 januari 2019: Industriarbetsgivarna stöder Svenska Hamnars lockout
14 januari 2019: Hamnarbetarförbundets varsel om konflikt hotar sysselsättningen i basindustrin
2 november 2018: Förändring av strejkrätten
5 juni 2018: Parterna överens om strejkrätt
25 augusti 2017: Utredningen om strejkrätten dröjer för länge
23 maj 2017: Industriarbetsgivarna välkomnar regeringens utredning över konfliktreglerna
10 maj 2017: Varsel om spegel- och konsekvenslockout i Göteborg
4 maj 2017: Nytt varsel mot hamnen i Göteborg
18 april 2017: Nytt varsel om stridsåtgärder mot hamnen i Göteborg
12 april 2017: Hamnarbetare stäms för vild strejk
17 mars 2017: Hamnarbetarförbundet återkallar sympativarsel
15 mars 2017: Hamnarbetarförbundet varslar om sympatiåtgärder och företag drabbas
13 mars 2017: Hamn4an vill inte ha kollektivavtal
8 mars 2017: Konfliktinformation: återkallande av sympativarsel i hamnar
8 mars 2017: Spansk hamnkonflikt drabbar fler svenska hamnar
8 mars 2017: Medlare lägger fram ny hemställan i hamnkonflikten
2 mars 2017: Hamn- och logistikföretag drabbade av varsel om sympatiåtgärder
2 mars 2017: Nytt varsel vid hamnen i Göteborg
17 februari 2017: Svenska Hamnarbetarförbundet återkallar varslade stridsåtgärder
15 februari 2017: Ytterligare varsel om sympatiåtgärder
10 februari 2017: Hamn4an varslar om stridsåtgärder
23 januari 2017: Strejk i Göteborgs hamn
17 januari 2017: Hemställan lagd i hamnkonflikten
13 januari 2017: Industriarbetsgivarna: Oacceptabel hamnstrejk
13 januari 2017: Hamnarbetarförbundet varslar om strejk
28 december 2016: Ytterligare varsel mot APM Terminals
8 december 2016: Medlingen i hamnstrejken är avbruten
24 november 2016: Medlingsinstitutet kopplas in i hamnkonflikten
18 november 2016: Medlemsföretag påverkas allvarligt av hamnstrejken
15 november 2016: Strejk i Göteborgs hamn

Marina Lähteenmaa Kommunikationschef
Mobil: 072-247 50 33
Arbete: 08-762 67 57
Email: marina.lahteenmaa@industriarbetsgivarna.se

_HFA3769_web.jpg