Vi använder cookies för att ge dig bästa möjliga upplevelse av vår webbplats. Om du fortsätter innebär det att du accepterar att cookies används.

Hamnarbetarförbundets varsel om konflikt hotar sysselsättningen i basindustrin

14 januari 2019

Hamnarbetarförbundet varslar om konflikt i ett stort antal hamnar runtom i landet. Varslet omfattar punktstrejker och blockad mot övertidsarbete, inhyrning av personal och nyanställningar.
”Hamnarbetarförbundets agerande är ytterst oansvarigt, agerandet skadar den svenska konkurrenskraften och hotar arbetstillfällen i basindustrin”, säger Per Hidesten, vd för Industriarbetsgivarna.

Punktstrejker och blockader mot bland annat övertidsarbete i hamnarna får allvarliga konsekvenser, då basindustrins företag är extremt beroende av fungerande logistik i hamnarna. Under 2017 pågick konflikten i Göteborgs hamn och den beräknas ha orsakat kostnader för näringslivet på sammanlagt 4,5 miljarder kronor avseende logistikkostnader och försenade transporter, enligt en rapport från Damvad Analytics. Dessutom medförde konflikten risk för leveransförseningar och därmed minskat kundförtroende, samt en ökad miljöbelastning.

– Att Hamnarbetarförbundet nu varslar om konflikt i flertalet hamnar runtom i landet är helt oacceptabelt. Våra företag i basindustrin är beroende av fungerande transportflöden till och från hamnarna, då 90 procent av produktionen i de mest exportintensiva företagen, går på export. Det är oansvarigt att Hamnarbetarförbundet utsätter flera av landets viktigaste hamnar för en sådan kostsam konflikt som kan komma att påverka tillväxten, konkurrenskraften och sysselsättningen negativt, säger Per Hidesten. 

Hamnarbetarförbundet har i dagsläget inget rikstäckande kollektivavtal med arbetsgivarorganisationen Sveriges Hamnar. De har erbjudits samma avtal som det som Sveriges Hamnar tecknar med Transportarbetareförbundet, det vill säga det så kallade Hamn- och stuveriavtalet, men har avvisat detta. 

– Den här konflikten visar att det är brådskar att få till stånd en ändring av konfliktreglerna. Hamnarbetarförbundets agerande i dag visar att det föreligger ett systemfel, avslutar Per Hidesten. 

Ett förslag till ändring av konfliktreglerna är ute på remiss och en ändring i lagstiftningen väntas träda i kraft den 1 januari 2020.

Mer information om varslets omfattning finns här.

Dagens Industri: Hamnkonflikt slår mot basindustrin

Arbetsmarknadsnytt: Nya strejker i hamnarna förödande för svenska företag

Industriarbetsgivarnas rapportering om hamnkonflikterna:
28 januari 2019: Varsel mot hamnarna i Halmstad och Mönsterås
28 januari 2019: Hamnarbetarförbundets agerande skadar den svenska modellen
17 januari 2019: Industriarbetsgivarna stöder Svenska Hamnars lockout
14 januari 2019: Hamnarbetarförbundets varsel om konflikt hotar sysselsättningen i basindustrin
2 november 2018: Förändring av strejkrätten
5 juni 2018: Parterna överens om strejkrätt
25 augusti 2017: Utredningen om strejkrätten dröjer för länge
23 maj 2017: Industriarbetsgivarna välkomnar regeringens utredning över konfliktreglerna
10 maj 2017: Varsel om spegel- och konsekvenslockout i Göteborg
4 maj 2017: Nytt varsel mot hamnen i Göteborg
18 april 2017: Nytt varsel om stridsåtgärder mot hamnen i Göteborg
12 april 2017: Hamnarbetare stäms för vild strejk
17 mars 2017: Hamnarbetarförbundet återkallar sympativarsel
15 mars 2017: Hamnarbetarförbundet varslar om sympatiåtgärder och företag drabbas
13 mars 2017: Hamn4an vill inte ha kollektivavtal
8 mars 2017: Konfliktinformation: återkallande av sympativarsel i hamnar
8 mars 2017: Spansk hamnkonflikt drabbar fler svenska hamnar
8 mars 2017: Medlare lägger fram ny hemställan i hamnkonflikten
2 mars 2017: Hamn- och logistikföretag drabbade av varsel om sympatiåtgärder
2 mars 2017: Nytt varsel vid hamnen i Göteborg
17 februari 2017: Svenska Hamnarbetarförbundet återkallar varslade stridsåtgärder
15 februari 2017: Ytterligare varsel om sympatiåtgärder
10 februari 2017: Hamn4an varslar om stridsåtgärder
23 januari 2017: Strejk i Göteborgs hamn
17 januari 2017: Hemställan lagd i hamnkonflikten
13 januari 2017: Industriarbetsgivarna: Oacceptabel hamnstrejk
13 januari 2017: Hamnarbetarförbundet varslar om strejk
28 december 2016: Ytterligare varsel mot APM Terminals
8 december 2016: Medlingen i hamnstrejken är avbruten
24 november 2016: Medlingsinstitutet kopplas in i hamnkonflikten
18 november 2016: Medlemsföretag påverkas allvarligt av hamnstrejken
15 november 2016: Strejk i Göteborgs hamn

Marina Lähteenmaa Kommunikationschef
Mobil: 072-247 50 33
Arbete: 08-762 67 57
Email: marina.lahteenmaa@industriarbetsgivarna.se

_HFA3769_web.jpg