Vi använder cookies för att ge dig bästa möjliga upplevelse av vår webbplats. Om du fortsätter innebär det att du accepterar att cookies används.

Hamnkonflikten måste få en lösning

22 januari 2019

Industriarbetsgivarna beklagar att Hamnarbetarförbundet i dag har tackat nej till medlarnas bud.
”Jag kan bara beklaga att Hamnarbetarförbundet inte verkar vilja hitta lösningar och acceptera det bud som medlarna har lagt fram till Sveriges Hamnar och Hamnarbetarförbundet i dag. Hamnarbetarna spelar ett högt spel och basindustrin drabbas hårt av konflikten. Deras agerande utgör ett hot mot sysselsättningen inom industrin om man inte snabbt löser situationen”, säger Per Hidesten, vd för Industriarbetsgivarna.

Tidigare i dag lämnade medlarna ett förslag till parterna om en överenskommelse till lösning av den hotande konflikten mellan Sveriges Hamnar och Hamnarbetarförbundet. Hamnarbetarförbundet valde att förkasta medlarnas bud, medan arbetsgivarsidan godtog det.

Medlarnas bud gick ut på att Sveriges Hamnar och Hamnarbetarförbundet skulle träffa ett kollektivavtal som är likalydande som det kollektivavtal – Hamn- och stuveriavtalet – som Sveriges Hamnar i dag är bundet av gentemot LO-förbundet, Transportarbetareförbundet.

– Vi ser allvarligt på att Hamnarbetarförbundet inte söker konstruktiva lösningar på situationen. En utdragen konflikt i hamnarna får förödande konsekvenser för basindustrin. Hamnarna är hjärtat i transportnäringen och industrin måste kunna lasta och lossa gods, säger Per Hidesten.

– Om företagen är tvungna att planera om logistikrutterna blir det stora merkostnader och det slår direkt mot vår konkurrenskraft och tillväxt. Står verksamheterna i hamnarna stilla en dag kostar det miljonbelopp och det är klart att det påverkar jobben i basindustrin om det här fortsätter, säger han.

Enligt budet från medlarna skulle Hamnarbetarförbundet få de rättigheter och skyldigheter som alla fackliga organisationer med kollektivavtal tillerkänns enligt arbetsrättslig lagstiftning, bland annat möjlighet att bedriva fackligt arbete på arbetstid, möjlighet till förhandling med arbetsgivaren rörande bolagets verksamhet enligt medbestämmandelagen samt möjlighet att utse skyddsombud på arbetsplatserna.

–Situationen är mycket olycklig. Vi måste snabbt få till stånd en lagändring av konfliktreglerna. Vårt budskap till lagstiftarna är att behandla pågående lagändringar skyndsamt. Hamnarbetarförbundets agerande i dag visar att det föreligger ett systemfel, avslutar han.

På onsdag, 23 januari, utbryter konflikt i femton hamnar runtom i landet. Sveriges Hamnar har varslat om spegel- och konsekvenslockout som svar på Hamnarbetarförbundets varsel om punktstrejk och övertidsblockad.

Varselinformation från Sveriges Hamnar

Industriarbetsgivarnas rapportering om hamnkonflikterna:
28 januari 2019: Varsel mot hamnarna i Halmstad och Mönsterås
28 januari 2019: Hamnarbetarförbundets agerande skadar den svenska modellen
17 januari 2019: Industriarbetsgivarna stöder Svenska Hamnars lockout
14 januari 2019: Hamnarbetarförbundets varsel om konflikt hotar sysselsättningen i basindustrin
2 november 2018: Förändring av strejkrätten
5 juni 2018: Parterna överens om strejkrätt
25 augusti 2017: Utredningen om strejkrätten dröjer för länge
23 maj 2017: Industriarbetsgivarna välkomnar regeringens utredning över konfliktreglerna
10 maj 2017: Varsel om spegel- och konsekvenslockout i Göteborg
4 maj 2017: Nytt varsel mot hamnen i Göteborg
18 april 2017: Nytt varsel om stridsåtgärder mot hamnen i Göteborg
12 april 2017: Hamnarbetare stäms för vild strejk
17 mars 2017: Hamnarbetarförbundet återkallar sympativarsel
15 mars 2017: Hamnarbetarförbundet varslar om sympatiåtgärder och företag drabbas
13 mars 2017: Hamn4an vill inte ha kollektivavtal
8 mars 2017: Konfliktinformation: återkallande av sympativarsel i hamnar
8 mars 2017: Spansk hamnkonflikt drabbar fler svenska hamnar
8 mars 2017: Medlare lägger fram ny hemställan i hamnkonflikten
2 mars 2017: Hamn- och logistikföretag drabbade av varsel om sympatiåtgärder
2 mars 2017: Nytt varsel vid hamnen i Göteborg
17 februari 2017: Svenska Hamnarbetarförbundet återkallar varslade stridsåtgärder
15 februari 2017: Ytterligare varsel om sympatiåtgärder
10 februari 2017: Hamn4an varslar om stridsåtgärder
23 januari 2017: Strejk i Göteborgs hamn
17 januari 2017: Hemställan lagd i hamnkonflikten
13 januari 2017: Industriarbetsgivarna: Oacceptabel hamnstrejk
13 januari 2017: Hamnarbetarförbundet varslar om strejk
28 december 2016: Ytterligare varsel mot APM Terminals
8 december 2016: Medlingen i hamnstrejken är avbruten
24 november 2016: Medlingsinstitutet kopplas in i hamnkonflikten
18 november 2016: Medlemsföretag påverkas allvarligt av hamnstrejken
15 november 2016: Strejk i Göteborgs hamn

Marina Lähteenmaa Kommunikationschef
Mobil: 072-247 50 33
Arbete: 08-762 67 57
Email: marina.lahteenmaa@industriarbetsgivarna.se

_HFA3769_web.jpg