Vi använder cookies för att ge dig bästa möjliga upplevelse av vår webbplats. Om du fortsätter innebär det att du accepterar att cookies används.

Industriarbetsgivarna beklagar uttalande av vice riksbankschefen

21 januari 2019

Industriarbetsgivarnas chefekonom Kerstin Hallsten beklagar vice riksbankschefens Per Janssons uttalande i dag om att han vill se högre avtal i avtalsrörelsen 2020, jämfört med 2017.

– Arbetsmarknadens parter har ansvar för avtalsförhandlingarna. Riksbanken har ansvar för prisstabilitet och ska samtidigt stödja målen för den allmänna ekonomiska politiken för att uppnå en hållbar tillväxt och hög sysselsättning, säger Kerstin Hallsten i ett uttalande. 
 
– Industrins fokus i allmänhet och i nästa avtalsrörelse är att förstärka industrins internationella konkurrenskraft. Fokus måste alltså vara på hur våra kostnader har utvecklats och kommer att utvecklas i relation till vår omvärld. Sverige har haft högre ökningar av arbetskraftskostnaderna än andra länder de senaste åren. Sverige har därför i dag högre arbetskraftskostnader än flera av våra viktigaste konkurrentländer vilket är ett problem. Per Jansson glömmer alltså att beakta vilken nivå vi befinner oss på, säger hon. 
 
– För att bibehålla verksamheter och sysselsättning i Sverige är det avgörande att konkurrenskraften förstärks. Inflationsmålet är irrelevant för att bedöma den internationella konkurrenskraften. 
 
Svag produktivitetsutveckling senaste tio åren 
I sin senaste penningpolitiska rapport konstaterar Riksbanken att produktivitetsutvecklingen varit svag under de senaste tio åren, vilket håller tillbaka utrymmet för löneökningarna. 
 
– Riksbanken fick revidera ned prognosen för produktiviteten i den senaste bedömningen. Riksbanken konstaterar vidare att detta har medfört att de har behövt revidera upp arbetskostnaderna per producerad enhet jämfört med den tidigare bedömningen. De högre arbetskostnaderna är en viktig komponent att ta hänsyn till i kommande avtalsrörelse, säger hon. 
 
För basindustrin är de relativa kostnaderna och den internationella konkurrenskraften extra viktigt, basindustrin kan till exempel inte flytta ut verksamhet på samma sätt som annan industri. Skogen och gruvorna är där de är och verksamheten kräver stora och långsiktiga investeringar. 
 
– Det blir mer ett eller noll för basindustrin, alternativt är inte att flytta ut utan att lägga ned verksamheter, avslutar hon. 

Marina Lähteenmaa Kommunikationschef
Mobil: 072-247 50 33
Arbete: 08-762 67 57
Email: marina.lahteenmaa@industriarbetsgivarna.se

_HFA3769_web.jpg