Vi använder cookies för att ge dig bästa möjliga upplevelse av vår webbplats. Om du fortsätter innebär det att du accepterar att cookies används.

”Försiktighet borde vara ett allmänt ledord”

13 februari 2019


”Riksbanken valde i dag att lämna reporäntan oförändrad och man konstaterar att penningpolitiken behöver gå försiktigt fram, räntan ska höjas i långsam takt. Man lyfter också fram att det finns osäkerhet kring både utvecklingen i omvärlden och styrkan i den inhemska konjunkturen. Räntehöjningarna i deras prognos kan därmed komma att skjutas på framtiden. Beslutet och bedömningen är rimlig.”

Det säger Kerstin Hallsten, chefekonom på Industriarbetsgivarna i en kommentar till Riksbankens penningpolitiska rapport och fortsätter:  

– Det är intressant att notera är att Riksbanken åter har reviderat ner tillväxten i produktiviteten och samtidigt höjt prognosen för kostnadstrycket. 

Riksbanken konstaterar, liksom i december, att den låga ökningstakten i lönerna delvis hänger samman med att produktiviteten utvecklats svagt. Utvecklingen bedöms till och med ha varit ”påfallande” svag. Och vidare konstaterar man att den långsamma produktivitetstillväxten har inneburit att kostnadstrycket ökat i en ovanligt snabb takt de senaste åren. 

– Detta är ett problem för Sverige då vi idag redan har en hög kostnadsnivå jämfört med många andra konkurrentländer. Avgörande för den ekonomiska utvecklingen och välståndet är en stark produktivitetstillväxt och en långsiktig stark konkurrenskraft. Betydelsen av detta har växt över tid med en ökad globalisering och digitalisering, som inneburit att allt fler företag är utsatta för internationell konkurrens. 

Riksbankens bedömning är att produktiviteten stiger något de kommande åren, men man lyfter även fram att en ihållande svag produktivitetsutveckling innebär att det inhemska kostnadstrycket kan bli högre än väntat framöver.  

– Det är viktigt framöver att svensk konkurrenskraft ökar och därmed att kostnaderna i Sverige utvecklas svagare än eller i nivå med våra konkurrentländer och då inte enbart i de äldre mer traditionella konkurrentländerna. Synen på vår framtida förmåga att öka vår produktivitet får inte bygga på ett önsketänkande, även här krävs försiktighet, avslutar hon. 

Marina Lähteenmaa Kommunikationschef
Mobil: 072-247 50 33
Arbete: 08-762 67 57
Email: marina.lahteenmaa@industriarbetsgivarna.se

_HFA3769_web.jpg