Vi använder cookies för att ge dig bästa möjliga upplevelse av vår webbplats. Om du fortsätter innebär det att du accepterar att cookies används.

Konkurrenskraften avgörande för skogskoncernen SCA

26 juni 2019

NYHET. ”Vi ska ha bästa och lägsta produktionskostnader av alla”. Det säger Magnus Svensson som är vd för skogskoncernen SCA:s logistikdel i Sundsvall. Lönsamhet och konkurrenskraft är A och O för bolaget och därför fokuserar man på att effektivisera verksamheten och skapa stordriftsfördelar.

tre vd:s framför timmer

I Tunadal utanför Sundsvall finns flertalet av skogskoncernen SCA:s företag samlade. Här finns bland annat Tunadals sågverk, Ortvikens pappersbruk och SCA Logistics. Det korta avståndet inne på Tunadalsområdet och en ytterst trimmad logistikkedja gör det möjligt för SCA att vässa lönsamheten.

– Vi fokuserar på fem verksamheter, de ska bli så effektiva som möjligt och vi ska också ha de modernaste anläggningarna, säger Magnus Svensson när han tar emot vd:arna för Industriarbetsgivarna, Transportföretagen och Skogsindustrierna på SCA Logistics kontor i Tunadalshamnen och talar om gemensamma utmaningar i skogsindustrin och transportsektorn.

SCA är en koncern som satsar stort på investeringar. Under 2016 invigdes en ny såglinje i Tunadals sågverk och sammanlagt investerade man en halv miljard kronor i anläggningen. Den nya linjen har gjort det möjligt att ta bort flaskhalsar i produktionen och därmed kan man öka produktiviteten. Sågverket är nu ett av Europas modernaste. Alldeles intill – i Petersvik – planeras en ny modern logistikpark och containerhamn. Tillståndsprövningen för byggandet av den nya logistikparken har pågått i över ett decennium och är ännu inte löst.  

Att de långa tillståndsprocesserna är en av industrins största hämskor är företrädarna för de tre organisationerna rörande överens om.   

– När det gäller utbyggnaden av kombiterminalen i Petersvik så har man inte kommit till någon färdig lösning ännu. När man förstår att det tagit mer än tio år och att SCA fortfarande inte fått klarhet i om de får göra den här investeringen, trots att kommunen också vill se en terminal här, så är det inte rimligt, säger Per Hidesten, vd för Industriarbetsgivarna.

Magnus Svensson håller med.

– Processer ska maximalt få räcka två till tre år. Det sker en övertolkning av alla regler och det blir ett sänke för svensk konkurrenskraft. 

Chaufförsbrist stor utmaning för skogsindustrin  

En annan gemensam utmaning för skogsindustrin i Västernorrland är kompetensförsörjningen i transportsektorn. För tillfället råder det stor brist på chaufförer på åkerier i regionen och det är ett problem som man delar med resten av landet. På tio års sikt behöver transportbranschen 50 000 nya lastbilsförare i hela landet.

Lars Norlander, logistikschef på SCA Skog, bekräftar bilden att det råder brist på yrkeschaufförer.

– Bristen på förare gör att tillväxten och lönsamheten hämmas, säger Norlander som gärna skulle fördubbla den fordonsflotta som han basar över.

Till viss del har han tagit hjälp av utländska chaufförer och åkerier för att täppa till flaskhalsar i logistiken. Mattias Dahl, vd för Transportföretagen, efterlyser fler satsningar från kommunen för att få fram yrkesutbildade lastbilschaufförer.

­­– Här i Sundsvall har söktrycket gått upp men det gäller att hålla i det. För en kommunpolitiker är det ju så att en teknisk utbildning på gymnasiet kostar mer än andra gymnasieutbildningar, men då får man komma ihåg att det är en investering som är värt det, säger han.

Bioraffinaderi i pipeline

En bit bort från Tunadal – i Timrå – ligger Östrands massabruk. På området har man byggt om och byggt till Östrands massafabrik och gjort en investering på nästan åtta miljarder kronor. Det är Sveriges största industriinvestering i modern tid och nu kommer SCA att kunna öka produktionen av blekt långfibrig sulfatmassa från 430 000 ton per år till 900 000 ton.

SCA har också presenterat planer på ett bioraffinaderi i anslutning till Östrandsfabriken i Timrå och det pågår just nu tekniska försök att omvandla Östrandsfabrikens biprodukter – bland annat lignin, flis och sågspån – till biodrivmedel.

– Att tillverka biodrivmedel av restprodukter från svensk skog ligger helt rätt i tiden. Om Sverige ska bli ett av världens första fossilfria välfärdsländer förutsätter det att produkter baserade på fossila råvaror, som kol och olja, måste bytas mot produkter tillverkade av förnybar råvara, som skog, understryker Carina Håkansson vd på Skogsindustrierna.

 

Bildtext: Besöket avslutades på SCA:s nya virkesterminal i Torsboda.

Marina Lähteenmaa Kommunikationschef
Mobil: 072-247 50 33
Arbete: 08-762 67 57
Email: marina.lahteenmaa@industriarbetsgivarna.se

_HFA3769_web.jpg