Vi använder cookies för att ge dig bästa möjliga upplevelse av vår webbplats. Om du fortsätter innebär det att du accepterar att cookies används.

MI:s årsrapport: ”Fortsatt svag produktivitetstillväxt"

20 februari 2019

Allt fler ekonomiska bedömare konstaterar att konjunkturen mattas av och att produktivitetstillväxten är svag. Den bilden delas även av Medlingsinstitutet som i dag kom med sin årsrapport ”Lönebildningen och avtalsrörelsen 2018”.

– Konjunkturen fortsätter att mattas av både i Sverige och i världsekonomin. Det är de flesta ekonomiska bedömare överens om, säger Kerstin Hallsten chefekonom på Industriarbetsgivarna i en kommentar till Medlingsinstitutets årsrapport som presenteras i dag. 

Medlingsinstitutet konstaterar att stigande arbetskraftskostnader i Sverige har kompenserats av en svagare krona. 

– På sikt är det en risk för både företagen och svensk ekonomi att valutan fungerar som ”krockkudde” och därmed gör oss konkurrenskraftiga. Avgörande för konkurrenskraften är att företagens permanenta kostnader och det långsiktiga kostnadsläget inte ökar mer i Sverige än i våra konkurrentländer, konstaterar hon. 

I årsrapporten noterar Medlingsinstitutet också att produktivitetstillväxten i Sverige är fortsatt svag och att detta minskar utrymmet för löneökningar. 

– Det är positivt att Medlingsinstitutet betonar den här kopplingen. Därtill väntar sig allt fler ekonomiska prognosmakare att både svensk ekonomi och världsekonomin kraftigt bromsar in. Dessutom finns det orosmoln i form av till exempel geopolitiska risker med handelskonflikt och brexit runt hörnet. Detta kommer självklart att vara avgörande aspekter i kommande avtalsförhandlingar, säger hon. 

– Även om konjunkturen har varit stark under 2017 och 2018 så är det inte en klassisk högkonjunktur som vi har befunnit oss i. Det är uppenbart att det inhemska resursutnyttjandet i allt mindre utsträckning påverkar kostnads- och prisutvecklingen. Globalisering och digitalisering har medfört att det i större utsträckning är det globala resursutnyttjandet som styr utvecklingen av löner och priser. 

– I slutändan är det avgörande hur våra relativa enhetsarbetskostnader utvecklas i relation till omvärldens, avslutar Kerstin Hallsten. 

Arbetsmarknadsnytt: Varningen: För hög löneutveckling kan bromsa Sverige

Marina Lähteenmaa Kommunikationschef
Mobil: 072-247 50 33
Arbete: 08-762 67 57
Email: marina.lahteenmaa@industriarbetsgivarna.se

_HFA3769_web.jpg