Regeringen måste ta kompetensbristen på allvar

4 december 2019

DEBATT. Kompetensförsörjningen är nyckeln för att Sverige ska fortsätta utvecklas som land. Den är en förutsättning för att arbetsgivare ska kunna anställa, utvecklas och bidra till vår gemensamma välfärd, skriver företrädare för Transportföretagen, Sveriges Kommuner och Regioner, Industriarbetsgivarna och Teknikföretagen i en debattartikel i Dagens Samhälle.

Tomt kontor

Framtidens kompetensförsörjning måste få större plats i den fortsatta reformeringen av arbetsmarknadspolitiken. Att regeringen inte verkar inse det, riskerar att få negativa konsekvenser för kompetensförsörjningen på den svenska arbetsmarknaden. För fler och fler branscher står frågan om kompetensförsörjning högt på agendan.

Vi representerar arbetsgivare med närmare 2,2 miljoner anställda och vi har i dag svårt att hitta kompetens samtidigt som vi ser att rekryteringsbehoven är enorma de kommande åren.

För att inte förvärra kompetensbristen vill vi vill uppmana regeringen till följande:

  • Låt framtidens kompetensförsörjning få större plats i den fortsatta reformeringen av arbetsmarknadspolitiken. En förutsättning för att offentliga och privata arbetsgivare ska kunna anställa är att de hittar rätt kompetens. I den rapport Arbetsförmedlingen har lämnat till regeringen om hur det nya systemet bör organiseras saknas kompetensförsörjningsperspektivet. Att det perspektivet inte prioriterats är oroande och det måste framöver inkluderas för att  arbetsmarknadspolitiken ska möta upp arbetsgivarnas behov.
  • Säkerställ finansieringen till komvux. Att flytta utbildningsansvar från Arbetsförmedlingen till kommunal yrkesutbildning för vuxna (yrkesvux) är bra. Men det behöver följa med tillräcklig finansiering. Utan en rimlig ersättning till kommunerna kommer vi inte att få de yrkesutbildade som branscherna behöver, i synnerhet inte från de dyrare utbildningarna.
  • Ge incitament och ekonomiska förutsättningar till de vuxna. Studerande på dessa utbildningar är ofta äldre och behöver ett generöst studiestöd för att våga börja studera. Studiestartsstödet måste därför få finnas kvar, likaså måste det finnas möjlighet att studera med aktivitetsersättning.
  • Verka för bättre statistik över antalet yrkesutbildade. Kompetensförsörjningen måste kunna följas från utbildning till yrke. Rapporten från SKR visar hur många som utbildas till olika yrken när resultaten från flera utbildningsformer läggs samman, men rapporten visar också att det finns brister i den statistik som går att få fram i dag. Antalet utbildade inom olika yrken är en central kunskap för att kunna planera och dimensionera utbildningssystemet och för att bedriva en strategisk kompetensförsörjning.

Ta del av hela debattinlägget på Dagens Samhälle (2019-12-04)