Sverige behöver permanent system för korttidsarbete

5 december 2019

DEBATT. Svensk industri har inte råd med att konkurrenskraftiga jobb och verksamheter slås ut vid kriser därför att vårt system för korttidsarbete inte motsvarar dem i konkurrentländer, något som också en statlig utredning slagit fast. Vi förväntar oss att regeringen och januaripartierna nu tar sitt ansvar och snarast inrättar ett permanent system för korttidsarbete, skriver parterna inom industrin på DI Debatt.

Arbete i industri

Såväl parterna inom industrin som den statliga utredningen ”Ett mer konkurrenskraftigt system för stöd vid korttidsarbete” har konstaterat att verksamheter i Sverige har en betydande konkurrensnackdel till följd av att korttidsarbete inte finns tillgängligt permanent. 

I utredningen som presenterades förra året föreslås därför att det nuvarande systemet kompletteras med en permanent möjlighet för enskilda företag att ansöka om stöd från staten när de utsätts för tillfälliga men allvarliga störningar. 

Till skillnad från i det befintliga systemet måste företagen uppfylla uppställda villkor för stöd.

Vi parter inom industrin förväntar oss att regeringen och de övriga partierna bakom januariavtalet skyndsamt tar sitt ansvar och snarast får ett permanent system för korttidsarbete på plats. 

För att såväl medarbetare som verksamheter ska kunna gå stärkta ur en kris är det även centralt att den frigjorda tiden i samband med korttidsarbete används för utbildning eller validering av kompetens. 

Samtidigt kommer likviditeten att vara ansträngd i bolagen. Därmed måste även utredningens förslag om att staten ska tillhandahålla ekonomiskt stöd för kompetensåtgärder i samband med korttidsarbete komma på plats. 

De risker som finns i världsekonomin i dag är väl kända. Regeringen och de övriga partierna bakom januariavtalet har nu ett ansvar att agera. Trots detta så saknades såväl ny lagstiftning som resurser i höstbudgeten. Den utdragna beslutsprocessen är skadlig och riskerar verksamheter och jobb i landet. 

Svensk industri och ekonomi har inte råd med att svenska industrijobb och verksamheter – som är långsiktigt konkurrenskraftiga – återkommande slås ut vid kriser på grund av att det svenska systemet för korttidsarbete inte motsvarar systemen i viktiga konkurrentländer.

Läs hela debattinlägget här: Sverige behöver permanent system för korttidsarbete, 2019-12-05