Vi använder cookies för att ge dig bästa möjliga upplevelse av vår webbplats. Om du fortsätter innebär det att du accepterar att cookies används.

”Vår enda uppgift är att säkra konkurrenskraften”

5 november 2019

NYHET. "De är helt orealistiska". Så säger Industriarbetsgivarnas vd Per Hidesten om lönekraven från facken inom industrin i en intervju i Arbetsmarknadsnytt. Han jublar inte över att LO misslyckades med sin samordning och menar att den kommande avtalsrörelsen kan bli oförutsägbar.

Per Hidesten vid pressträff

Som en av de tyngsta företrädarna på arbetsgivarsidan är Per Hidesten med och förhandlar industriavtalet och därmed lönenormeringen, märket, för hela den svenska lönebildningen.

Hur förbereder ni er inför den kommande avtalsrörelsen?
– Det gör vi på olika sätt. Först och främst pratar vi mycket med våra medlemsföretag – det är ju på deras uppdrag vi gör det här, säger han och berättar om olika möten och seminarier som de genomför inför att avtalsrörelsen drar igång.

Kan du ge ett exempel på viktiga frågor?
– Naturligtvis handlar det om att vi vill träffa löneavtal som är bra för vår konkurrenskraft, alltså det som är bra för den internationellt konkurrensutsatta industrin. Sedan är det viktigt att lyfta frågor kring flexibilitet, förbättrat arbetstidsuttag och sådana saker också, säger Per Hidesten och fortsätter:
– Om vi tittar på konkurrenskraften så behöver vi tydligt växla ned i löneökningstakt. Vi har för höga arbetskraftskostnader och löner i Sverige. Vi har bland de högsta arbetskraftskostnaderna i världen. Det är inte hållbart.

Företagen föredrar fleråriga avtal framför ettåriga. Långa avtal är bra för konkurrenskraften eftersom det ger förutsägbarhet och gör det enklare för företagen att planera sina kostnader, förklarar Per Hidesten.

Vikande konjunkturen den hetaste frågan

Att göra en bedömning av omvärldsläget är en grundläggande del i arbetet inför avtalsrörelsen. Förutom att träffa medlemsföretag pratar Industriarbetsgivarna även med arbetsgivarorganisationer i bland annat Tyskland och Finland. Den globalt vikande konjunkturen är kanske den hetaste frågan inför den här avtalsrörelsen – och en fråga där parterna målar upp två delvis olika omvärldsbilder. För Per Hidesten är det tydligt att ekonomin går mot mörkare tider, något som kommer att prägla avtalsrörelsen. Det krävs en nedväxling av löneökningstakten på grund av den försämrade konjunkturen.

– Det vi ser är att konjunkturen sedan mitten av 2018 tydligt har försämrats och nu går försämringen i allt snabbare takt. Vi ser också att arbetslöshetssiffrorna stiger. Rimligtvis gör det att fler förstår att vi behöver en nedväxling av löneökningstakten, säger han.

Kritisk till Riksbanken

För att hålla uppe inflationen har Riksbanken nu sagt att det behövs löneökningar. Många tolkar det som att Riksbanken lägger sig i parternas lönebildning. Bland annat har LO:s avtalssekreterare Torbjörn Johansson tidigare sagt till Arbetsmarknadsnytt att ”alla spelare utanför ska hålla sig borta”.

Vad säger du om Riksbankens besked?
– Vi är kritiska när det gäller Riksbankens försök till att intervenera och lägga sig i lönebildningen. Parterna har ingen uppgift att lösa något inflationsmål. Vår enda uppgift är att säkra konkurrenskraften. Därför är inflationsmålet helt irrelevant för oss, säger Per Hidesten.

Läsa hela intervjun här:

Arbetsmarknadsnytt: Vi förhandlar alltid under strejkhot, 2019-11-05