Verksamhetsförändring tema på arbetsrättsdag

28 november 2019

Industriarbetsgivarna bjöd återigen in till arbetsrättsdag, en heldag om verksamhetsförändring – omställning och arbetsbrist. På programmet stod bland annat ekonomisk utveckling med fokus på sysselsättning, verksamhetsförändring – praxis från Arbetsdomstolen samt omställning och försäkringsfrågor.

Per Widolf föreläser på IA Arbetsrättsdag

Industriarbetsgivarnas förhandlingschef Per Widolf hälsade välkomna och inledde med att blicka framåt inför kommande avtalsförhandlingar.

– Den 20 december växlar vi yrkanden med våra fackliga motparter och de egentliga förhandlingarna börjar efter jul- och nyårshelgerna. Kostnadskontroll och flexibilitet kommer att vara våra viktigaste krav, sade Per Widolf.

Dagen modererades av Lovisa Levin och Karolina Sjöberg, till vardags arbetsrättsjurister och rådgivare på Industriarbetsgivarna. Under ett eget pass belyste de verksamhetsförändring med särskilt fokus på praxis från Arbetsdomstolen.

– Vi kan konstatera att det från 2019 finns mycket lite rättspraxis från Arbetsdomstolen när det gäller just verksamhetsförändring och arbetsbrist, sade Lovisa Levin, arbetsrättsjurist och rådgivare på Industriarbetsgivarna.

Men några exempel från Arbetsdomstolen lyftes och begrepp som ”fingerad” arbetsbrist, omplacering, turordning och tillräckliga kvalifikationer diskuterades.

Efterfrågat tema

– På Arbetsrättsdagen brukar vi passa på att uppmärksamma sådant som vi fått mycket frågor om i vår juridiska rådgivning. Tidigare år har vi lyft teman som rehabilitering, GDPR och trakasserier på arbetsplatsen. Just nu märker vi att intresset för frågor som rör verksamhetsförändring är stort bland våra medlemsföretag och det fick därför bli årets tema, sade Andreas Edenman, chefsjurist på Industriarbetsgivarna. 

– Vi arbetar nära företagen när de genomför organisationsförändringar. Både stora förändringar, som kan innefatta exempelvis outsourcing och nedläggning, men även mindre förändringar som berör enskilda individer, sade Andreas Edenman.

Den sociala pelaren alltmer bindande

På plats var även Christian Ardhe från Heimdal European Affairs, som bjöd på en europeisk utblick på det arbetsrättsliga området. Enligt Ardhe kan vi bland annat förvänta oss följande förslag på EU-nivå: ett rättsligt instrument om minimilöner, en handlingsplan för att genomföra den sociala pelaren fullt ut, en europeisk arbetslöshetsförsäkring, förbättrade arbetsvillkor vid plattformsarbete (i den så kallade gig-ekonomin) och bindande regler om lönekartläggning. På arbetsmiljöområdet väntas också en ny och fjärde lista övercancerframkallande ämnen .

– Vi kan konstatera att den sociala pelaren nu lett till flera bindande förslag och att den processen riskerar att fortsätta. Särskilt viktigt i det kommande påverkansarbetet blir att informera om den svenska modellen och att lagstiftning på det här området, vare sig den kommer från EU eller sker på nationell nivå, passar oss mycket illa, sade Christian Ardhe.

Försäkringar och ekonomi avslutade dagen

Under eftermiddagen deltog Anna Lyck, försäkringskonsult från Svenskt Näringslivs försäkringsinformation, Finfa, för att tala om omställning ur ett försäkringsperspektiv. Hon visade också upp de checklistor som finns på Finfas hemsida och som kan vara bra att använda som stöd vid administration av de olika försäkringarna.

Avslutningsvis berättade Industriarbetsgivarnas chefekonom Kerstin Hallsten om den ekonomiska utvecklingen med särskilt fokus på sysselsättningen.

– Sedan 2017 började vi se en avmattning i den ekonomiska utvecklingen, som blev ännu tydligare under hösten 2018. Under hösten har vi sett hur resursutnyttjandet minskar och att förväntningarna fortsatt befinner sig på låga nivåer, sade Kerstin Hallsten. Men grundproblemet nu består fortfarande i den lägre produktivitetstillväxt vi sett ända sedan finanskrisen, både i Sverige och internationellt. Det minskar möjligheten att öka lönerna och finansiera välfärden, sade Kerstin Hallsten, chefekonom på Industriarbetsgivarna.

Se en film om dagen: 

Lovisa Levin Process- och arbetsrättsjurist
Mobil: 072-247 57 40
Arbete: 08-762 67 56
Email: lovisa.levin@industriarbetsgivarna.se

_HFA1303_web.jpg

Karolina Sjöberg Chefsjurist
Mobil: 070-345 69 71
Arbete: 08-762 67 66
Email: karolina.sjoberg@industriarbetsgivarna.se

_HFB1625_web.jpg