#metoo-tema när svenska ambassaden i Singapore bjöd in till seminarium

11 november 2019

NYHET. I slutet av oktober medverkade Viktoria Lundqvist, arbetsrättsjurist och förhandlare på Industriarbetsgivarna, vid ett seminarium på svenska ambassaden i Singapore på temat ”Managing Professional Boundaries”.

Flera talare under seminariet i Singapore

Vi ställde några frågor till Viktoria om hennes medverkan och om vilka lärdomar hon tog med sig hem.

Hur kommer det sig att du och Industriarbetsgivarna bjöds in till seminarium i Singapore?

– Jag blev inbjuden till svenska ambassaden i Singapore för att föreläsa på ett seminarium om hur man förebygger sexuella trakasserier och andra typer av kränkningar och mobbning på arbetsplatsen. 

På seminariet förklarade jag hur det svenska regelverket ser ut vad gäller dessa frågor. Jag berättade även om det projekt jag varit delaktig i på Prevent för Svenskt Näringslivs räkning, där vi bland annat tagit fram en checklista och en enkät som stöd för företagen i arbetet med att förebygga och undersöka förekomsten av sexuella trakasserier på arbetsplatsen. Jag lyfte även de gemensamma seminarier vi på Industriarbetsgivarna genomförde tillsammans med IF Metall efter #metoo-uppropet för att utbilda chefer och fackliga företrädare i ämnet och hjälpa dem att komma igång med sitt förebyggande arbete.

Märkte du några tydliga skillnader i synen på trakasserier?

– Vi delade uppfattningen att det förekommer sexuella trakasserier på alla typer av arbetsplatser och att det är viktigt att vi kommer tillrätta med dessa missförhållanden.

En stor skillnad är dock att Singapore inte har någon diskrimineringslagstiftning och heller inte något annat regelverk som gör att det går att ställa krav mot arbetsgivaren om man utsätts för sexuella trakasserier på arbetsplatsen. Det riskerar självklart att minska incitamenten för företagen att agera när det förekommer sexuella trakasserier, vilket gör det ännu viktigare att förmedla vikten av att arbeta förebyggande och verka för inkludering och jämställdhet för att vara en attraktiv arbetsgivare.

Företagen i Singapore, liksom här i Sverige, brottas med kompetensförsörjningsfrågan och talent management är viktigt för dem. Därför var de väldigt intresserade av hur det förebyggande arbetet kan bedrivas, vilka policies och rutiner som bör finnas på plats och vilka vinningar i form av produktivitets- och lönsamhetsökningar det kan innebära med medarbetare som trivs och känner sig trygga på arbetsplatsen.

Vilka lärdomar tar du med dig hem till Sverige?

– Jag är imponerad över det arbete svenska ambassaden gör för att förmedla kunskap även i den här typen av frågor som kan vara känsliga att ta upp bland företag i länder som Singapore och att de får höga chefer från multinationella företag att lyssna. Det är också glädjande att det finns organisationer som Aware som bedriver ett enträget lobbyarbete för att försöka få till stånd lagstiftning på området och Catalyse Consulting som hjälper företag att undersöka förekomsten av sexuella trakasserier, genomföra opartiska utredningar och få rutiner på plats för att de ska lyckas förebygga och hantera trakasserier på sina arbetsplatser.

Medverkande på seminariet var även Corinna Lim, Executive Director, AWARE, Rosalina Chai, Managing Director, Catalyse Consulting, Horst Wasel, VP Atlas Copco SE- Holding Asia & Oceania och Ian Lim, advokat på TSMP Law Corporation.


Foto: Svenska ambassaden i Singapore

Viktoria Lundqvist Arbetsrättsjurist, förhandlare
Mobil: 070-341 77 36
Arbete: 08-762 72 22
Email: viktoria.lundqvist@industriarbetsgivarna.se

_HFA0939_web.jpg