"Corona ändrar inte tidsplan för avtalsförhandlingar"

4 mars 2020

NYHET. Coronaviruset är inget som i dagsläget ruckar på tidsplanen att parterna inom industrin ska ha nya avtal på plats innan de gamla löper ut den sista mars. Det är beskedet från parterna, säger Per Widolf i en intervju till Nyhetsbyrån Direkt.

Per Widolf

– Det blir ett avtal i mars. I dagsläget finns det ingenting som föranleder oss att ha någon annan uppfattning än att vårt bud på 1,4 procent i årstakt står kvar, vi förordar en längre avtalsperiod och vi vill ha ett avtal på plats den 31 mars. I dagsläget finns ingenting som ändrar den inställningen, men vi följer utvecklingen, säger Industriarbetsgivarnas förhandlingschef Per Widolf.

Samma besked, att tidsplanen ligger fast, kommer även från fackliga motparter och andra arbetsgivarorganisationer inom industrin. Per Widolf menar att coronaviruset är ett typexempel på att oförutsedda saker alltid inträffar.

– Corona är ett tydligt exempel på något vi inte kan förutse men som alltid kommer att hända. Det visar på vikten att ha ett system för korttidsarbete på plats och att vi inte kan ta på oss en för stor ryggsäck med för tunga arbetskraftskostnadsökningar, eftersom sådana här risker kan uppstå, säger han.

När det nu har blivit mars sker avtalsförhandlingarna i industrin under ledning av de opartiska ordförandena, OpO. Per Widolf säger att förhandlingarna ännu inte kommit in på de tunga knäckfrågorna om avtalens nivå och allmänna villkor.

Artikeln är skriven av Johan Bahlenberg för Nyhetsbyrån Direkt 2020-03-04.

Läs mer: