"En allt större del av varslen görs i industrin"

8 maj 2020

KRÖNIKA Förra veckans dataskörd visar att svensk produktion sammantaget rörde sig sidledes under det första kvartalet i år jämfört med i slutet av förra året, men även att skillnaderna mellan branscher är gigantiska, skriver Industriarbetsgivarnas chefekonom Kerstin Hallsten.

Förra veckans dataskörd visar att svensk produktion sammantaget rörde sig sidledes under det första kvartalet i år jämfört med i slutet av förra året, men även att skillnaderna mellan branscher är gigantiska. Framåtblickande data tyder på minskad produktion framöver. Arbetsmarknaden fortsätter samtidigt att försämras och industrin varslar allt fler. I USA och euroområdet blev det fortsatta ras i tjänste-PMI. I Kina visar nya indikatorer på viss fortsatt återhämtning.

Oförändrad BNP under första kvartalet i Sverige
SCB har nu börjat att publicera en BNP-indikator för första kvartalet, detaljerad statistik kommer i slutet av maj. Indikatorn visar att BNP i stort var oförändrad första kvartalet i år jämfört med i slutet av förra året, utfallet var -0,3 procent. Jämfört med första kvartalet 2019 ökade BNP svagt, 0,5 procent. Utvecklingen var alltså inte fullt lika dålig som i exempelvis euroområdet.

Produktionen inom industrisektorn var också i stort oförändrad i mars jämfört med motsvarande period i fjol. Det vara dock stora skillnader mellan branscher. Kemi- och läkemedelsindustrin ökade sin produktion med hela 23 procent i fasta priser, medan produktionen i motorfordonsindustrin minskade med 4,4 procent i fasta priser.

Nya orderdata tyder på att produktionen kommer att minska framöver. Industrins totala orderingång minskade med nästan 10 procent i mars 2020 jämfört med februari. Det var en nedgång både på hemma- och exportmarknaden. Störst fall skedde i motorfordonsindustrin där nedgången blev 43,2 procent jämfört med februari. Stål och metallindustrins orderingång föll med 6,4 procent, medan massa-, pappers- och pappersvaruindustris orderingång var i stort oförändrad jämfört med i februari. För trävaruindustrin blev det en svag uppgång.

Produktionen inom tjänstesektorn minskade sammantaget med nästan 3 procent i mars jämfört med motsvarande period i fjol. Hotell- och restaurangverksamhet utvecklades som väntat väldigt svagt, produktionen minskade med drygt 30 procent. Produktionen inom byggsektorn var slutligen cirka 5 procent lägre i mars än året innan.

Ta del av hela analysen här.

 

Kerstin Hallsten Chefekonom
Mobil: 070-267 70 25
Arbete: 08-762 67 67
Email: kerstin.hallsten@industriarbetsgivarna.se

_HFA1201_web.jpg