”Korttidsarbete på plats så fort som möjligt”

4 mars 2020

NYHET. Under onsdagen meddelade finansminister Magdalena Andersson att regeringen kommer att lägga fram ett lagförslag om utvidgat stöd vid korttidsarbete.
– Positivt att systemet kommer på plats, men det borde skett för länge sedan, säger Industriarbetsgivarnas vd Per Hidesten.

Per Hidesten, vd Industriarbetsgivarna

Industriarbetsgivarna har under lång tid arbetat för att systemet för stöd vid korttidsarbete ska komma på plats. Systemet, där företag får ekonomiskt stöd från staten för att låta personal gå ner i arbetstid i stället för att behöva säga upp dem, behöver kunna användas i betydligt fler situationer än idag.

– Det här är en förändring som vi, arbetsgivarorganisationer tillsammans med våra fackliga motparter inom industrin, efterfrågat under en längre tid, säger Per Hidesten, vd industriarbetsgivarna.

Behöver komma på plats så snart som möjligt

I och med det nya förslaget skulle Sverige enligt regeringen få ett system för korttidsarbete som alltid är tillgängligt, något som redan existerar i många andra europeiska länder. Ikraftträdandet är satt till den 1 augusti 2020. 

– Systemet behöver komma på plats så fort som möjligt. Erfarenheterna från finanskrisen 2008-2009 visar hur viktigt det är. Då försvann tiotusentals svenska industrijobb när i grunden livskraftiga företag slogs ut. Det får inte upprepas, säger Per Hidesten.
 

Se Per Hidesten intervjuas av TV4-Nyheterna (2020-03-04):

Marina Lähteenmaa Kommunikationschef
Mobil: 072-247 50 33
Arbete: 08-762 67 57
Email: marina.lahteenmaa@industriarbetsgivarna.se

_HFA3769_web.jpg