”Kraftiga effekter på den ekonomiska utvecklingen”

27 mars 2020

NYHET. Vår chefekonom Kerstin Hallsten belyser de ekonomiska effekterna av de åtgärder som vidtas med anledning av covid-19.

Än så länge finns det inte mycket ny data över den faktiska utvecklingen eller förväntningar. Finansiell information finns det däremot mer av.

  • Statistik över faktisk utveckling i Kina visar på stora fall i industriproduktion, export, investeringar och konsumtion (mellan 15 och drygt 25 procent).
  • På arbetsmarknaden har det skett en tydlig försämring i exempelvis Kina, USA, Norge och i Sverige. I Sverige har vi fått en kraftig uppgång i antal varsel. Hittills i mars bedömer Arbetsförmedlingen att cirka 20 000 har blivit varslade om uppsägning, vilket är ungefär i linje med den högsta noteringen som inträffade under finanskrisen.
  • Förtroendeindikatorer rasar i Kina, USA och Tyskland.  
  • Fallen är i många fall historiskt stora.
  • På de finansiella marknaderna är det tydligt att viljan att ta risk är borta och möjligtvis påverkas utvecklingen av begränsande regelverk och likviditetsproblem. Börskurserna faller, liksom priset på andra finansiella tillgångar och råvaror – även guldpriset. Detta medför att räntor faktiskt stiger, även på långa statspapper i länder som USA – kanske för att utbudet ökar och att likviditeten är låg. Att spreadar nu ökar på mer riskabla tillgångar är helt väntat.

Läs mer:

Ta del av hela analysen här

Kerstin Hallsten Chefekonom
Mobil: 070-267 70 25
Arbete: 08-762 67 67
Email: kerstin.hallsten@industriarbetsgivarna.se

_HFA1201_web.jpg