"Ny statistik visar som väntat på fortsatt kräftgång"

17 april 2020

NYHET. Varslen och antal arbetslösa fortsätter att öka kraftigt och inflationen är låg. I Sverige fortsätter läget på arbetsmarknaden att försämras i snabb takt. Varslen är höga liksom antalet nyinskrivna arbetslösa, skriver Industriarbetsgivarnas chefekonom Kerstin Hallsten.

Kerstin Hallsten, chefekonom Industriarbetsgivarna

Under förra veckan, vecka 15, varslades 6 600 personer. Sedan 1 mars har nu totalt 56 133 personer varslats om uppsägning, varav drygt 4289 har varslats i tillverkningsindustrin. Under den senaste veckan står industrin för en större andel av varslen än tidigare.

Samtidigt fortsätter antalet nyinskrivna arbetslösa att öka. Sedan 1 mars har 82 255 personer skrivit in sig som arbetslösa på Arbetsförmedlingen vilket är dubbelt så många som under sama period 2019. Arbetslösheten uppgår nu till 7,6 procent enligt Arbetsförmedlingen.

Nya inflationssiffror för mars visar på fallande och låg prisökningstakt. KPIF- inflationen uppgick till endast 0,6 procent, vilket är en nedgång jämfört med februari då inflationstakten var 1,0 procent. Sett över ett år beror nedgången i stor utsträckning på fallande elpriser. Under senaste månaden har dock pandemin satt vissa spår. Enligt Prosperas senaste mätning av inflationsförväntningar föll förväntningarna på ett års sikt från 1,4 procent till 1,0 procent. På två års sikt väntas inflationen vara 1,5 procent enligt enkäten. Bedömningarna är rimliga, det finns inte mycket inflationstryck i ekonomierna.

Läs mer:

Ta del av hela analysen här.

Kerstin Hallsten Chefekonom
Mobil: 070-267 70 25
Arbete: 08-762 67 67
Email: kerstin.hallsten@industriarbetsgivarna.se

_HFA1201_web.jpg