"Svag början på året – trycket på arbetsmarknaden minskar"

19 februari 2020

KRÖNIKA. I takt med att ekonomin växt allt långsammare har det skett en tydlig avmattning på arbetsmarknaden. I slutet av 2017 började sysselsättningen och arbetskraften öka allt långsammare. Sedan början av 2018 har arbetslösheten ökat.

Kerstin Hallsten, chefekonom Industriarbetsgivarna

Ny data från SCB för januari visar att 2020 börjat svagt. Arbetslösheten fortsatte att stiga och uppgick till över 7 procent. I januari hade sysselsättningen endast ökat svagt under det senaste året och jämfört med december föll sysselsättningen. I januari skedde en tydlig minskning av både permanent anställda och visstidsanställda.

Även Arbetsförmedlingens statistik för januari visade på stigande arbetslöshet och de konstaterade att arbetslösheten ökar på bred front, både geografiskt och bland olika grupper av arbetslösa. Uppgången drivs av svag tillväxt i antal jobb.

Arbetsmarknaden

Procent, årstakt, 3-månaders glidande medelvärde

Arbetsmarknaden.png

I Konjunkturinstitutets barometer för januari anger vidare företagen inom tillverkningsindustrin att de minskat på sysselsättningen de senaste tre månaderna. Sedan en längre period är antalet företag inom tillverkningsindustrin som aviserat att de avser dra ner på antalet anställda fler än de företag som avser öka antalet anställda. Även den senaste statistiken tyder på neddragningar under de kommande tre månaderna, men bilden är dock inte fullt lika negativ som under hösten förra året. Det är samtidigt allt färre företag som uppger att arbetskraftsbrist begränsar produktionen och det är färre företag än normalt som uppger att arbetskraftsbrist är det främsta hindret för en ökad produktion.

Kerstin Hallsten Chefekonom
Mobil: 070-267 70 25
Arbete: 08-762 67 67
Email: kerstin.hallsten@industriarbetsgivarna.se

_HFA1201_web.jpg