”Vi behöver förändra unga kvinnors syn på industrin”

5 mars 2020

NYHET. Hur ser det egentligen ut med könsfördelningen inom basindustrin? Och vad gör Industriarbetsgivarna för att locka fler kvinnor till våra medlemsföretag?

Jesper Hedin

Med anledning av Internationella kvinnodagen den 8 mars ställde vi några snabba frågor till Jesper Hedin som arbetar med kompetensförsörjningsfrågor på Industriarbetsgivarna.

Hur ser det ut med könsfördelningen på våra medlemsföretag?

Det skiljer sig en del mellan våra olika branscher. Generellt kan man säga att män är överrepresenterade, framför allt på arbetarsidan. Där är 15 procent kvinnor. Men vi ser en positiv trend, särskilt i vissa branscher. Inom gruvindustrin har till exempel andelen kvinnor fördubblats på tio år på arbetarsidan. På tjänstemannasidan är fördelningen jämnare, där är var tredje anställd kvinna.

Varför tror du att det ser ut så här?

Jag tror att många har en förlegad bild av vad det innebär att arbeta inom industrin idag, där tungt arbete inte förekommer i lika stor utsträckning som tidigare. Digitalisering och tjänstefiering har medfört att nya yrkesroller och kompetenser behövs. Det behöver vi bli bättre på att förmedla. Sedan har vi en gemensam utmaning i samhället med att få ungdomar att våga göra nya yrkesval och inte bara gå i föräldrarnas fotspår.

Hur arbetar Industriarbetsgivarna med de här frågorna?

Vi tycker att det är viktigt att nå ut tidigt till unga för att förändra deras syn på industrin och industriyrken. Vi har valt att fokusera det arbetet till insatser inom Teknikcollege och den samverkan vi har inom Industrirådet. Inom Teknikcollege genomsyras allt vårt långsiktiga arbete av jämställdhet och mångfald. Arbetet sker främst regionalt ute i landet, till exempel i form av särskilda temakvällar och inspirerande teknikprojekt för tjejer.

Finns det någon särskild insats du skulle vilja lyfta?

Ett bra exempel är Flickor i Teknik (FLIT) som vill få fler tjejer att intressera sig för teknikutbildningar. Projektet har funnits i många år på Sundsvalls Gymnasium och drivs just nu av 8 tjejer som går sitt sista år på Teknikprogrammet. Målet med projektet är att inspirera unga tjejer till att läsa teknik och arbeta inom industrin.

Läs mer om FLIT-projektet

Jesper Hedin Utredare Kompetensförsörjning
Mobil: 076-810 67 41
Arbete: 08-762 67 41
Email: jesper.hedin@industriarbetsgivarna.se

_HFA1047_web.jpg