Vi använder cookies för att ge dig bästa möjliga upplevelse av vår webbplats. Om du fortsätter innebär det att du accepterar att cookies används.

Boliden Aitik tar hem Svemins Arbetsmiljöpris 2020

12 februari 2020

PRIS. Förmågan att entusiasmera medarbetare och på så sätt skapa en säkrare arbetsmiljö fick juryn på fall. Jennifer Andersson och Jonas Fjellner, båda från avdelningen kross och infrakt på Boliden Aitik, tog på onsdagen emot Svemins Arbetsmiljöpris 2020 i Luleå.

För att skapa säkra arbetsplatser inom gruv- och mineralindustrin spelar det förebyggande arbetet med maskiner och anläggningar en viktig roll. Många gånger kan det vara en utmaning att hitta ett långsiktigt systematiskt underhållsarbete. Svemin vill med 2020 års arbetsmiljöpris uppmärksamma vikten av ett förebyggande arbete med maskiner och anläggningar.

- Det här är jätteroligt, ett erkännande för allt jobb vi och vår sektion lagt ner, säger en glad Jennifer Andersson, sektionschef produktion inom avdelningen Kross och infrakt, Boliden Aitik.

Varför har ni lyckats så bra?

​- Ett engagerat och tydligt ledarskap i de här frågorna är en grundförutsättning. Och glada medarbetare som kan göra sin röst hörd och som ser att idéerna sen tas tillvara är verkligen prioriterat för oss, säger hon.
- Vi har verkligen engagerade medarbetare hos oss, vi ger varandra energi varje dag.

På företagen inom gruv- och mineralindustrin pågår kontinuerligt många aktiviteter för att förbättra arbetsmiljön och säkerheten.

- Det är så många som gör fantastiska insatser i våra företag. Jennifer Andersson och Jonas Fjellner har jobbat målmedvetet under lång tid med att få medarbetarna vid sin avdelning att själva bidra med innovationer för att förbättra säkerhetsarbetet, därför går priset till just dem, säger Gunnar Rådberg, juryordförande och ordförande i Gruvornas Arbetsmiljökommitté, GRAMKO, och Kommittén för systematiskt arbetsmiljöarbete, SAM-kommittén.

Prissumman är 25 000 kr.

Juryns motivering

"Jennifer och Jonas har med stort engagemang bidragit till ett arbete med ständiga förbättringar när det gäller arbetsmiljö och säkerhet i det förebyggande arbetet med maskiner och anläggningar.

De har skapat ett engagemang hos personalen och uppmuntrat till förbättringsförslag samt gett möjlighet att genomföra dessa. Detta har lett till att många innovationer föreslagits och genomförts vilket ökat säkerheten och tillgängligheten vid arbetet med maskiner och utrustningar.

Arbetet med ständiga förbättringar pågår fortlöpande och nya innovationer föreslås kontinuerligt viket hela tiden bidrar till ännu säkrare anläggningar och förbättrad arbetsmiljö."

Läs pressmeddelandet från Svemin här (2020-02-12)

Cecilia Andersson Expert, rådgivare arbetsmiljö
Mobil: 070-362 67 77
Arbete: 08-762 67 19
Email: cecilia.andersson@industriarbetsgivarna.se

_HFA0919_web.jpg