Bra arbetsmiljö – en konkurrensfördel för svensk industri

9 december 2020

NYHET. Under onsdagen bjöd Industriarbetsgivarna in till digitalt arbetsmiljöseminarium, med fokus på hur företagens lönsamhet, produktivitet och konkurrenskraft kan stärkas genom investeringar i arbetsmiljön.

Viktoria Lundqvist

”Nollvision ger ökad konkurrenskraft” var både temat för dagen och namnet på den rapport som lanserades i samband med seminariet. Industriarbetsgivarnas förhandlingschef Per Widolf inledde dagen och konstaterade att arbetsmiljöarbetet står högt upp på agendan hos Industriarbetsgivarnas medlemsföretag.

– Det som är avgörande för basindustrin är att våra företag kan hävda sig på den internationella arenan. Därför är det glädjande att vi kan presentera en rapport som visar på hur proaktivt arbetsmiljöarbete hänger ihop med lönsamhet och hur en nollvision bidrar till att medlemsföretagen kan stärka konkurrenskraften, sa Per Widolf.

Investeringar i arbetsmiljö ger god avkastning

Robert Persson Asplund, chefspsykolog och forskare från Avonova, berättade om rapporten ”Nollvision ger ökad konkurrenskraft”, som han har tagit fram tillsammans med arbetsmiljöexperten Mikael Rehnberg på Industriarbetsgivarnas uppdrag i Rapporten tydliggör bland annat att en investering i arbetsmiljö ger företagen 2,2 gånger pengarna tillbaka.

– Rapporten visar hur satsningar på arbetsmiljö hänger ihop med produktivitet, lönsamhet och konkurrenskraft. Vi hoppas att den här studien ska kunna fungera som inspiration för beslutsfattare och chefer inom basindustrin, sa Robert Persson Asplund.

”Arbetsmiljöarbetet gör Boliden konkurrenskraftiga”

Bolidens vd Mikael Staffas bjöd på exempel från gruvindustrin och berättade att Boliden inte haft en enda dödsolycka under de senaste tretton åren, varken bland egen personal, entreprenörer eller besökare.

– Vi har arbetat med både med de egna medarbetarna men också med entreprenörerna. Vi har skrivit in arbetsmiljöarbete i alla våra kontrakt med våra entreprenörer och de får rapportera på samma sätt som de egna anställda, sa Mikael Staffas.

Förutom tekniska lösningar lyfte Mikael även fram jämställdhetsfrågorna som en viktig del av arbetsmiljöarbetet och konstaterade att Boliden nu har allt fler kvinnor i ledande befattning, vilket han uppfattar som mycket positivt.

– För Boliden är arbetsmiljöarbete A och O, från våra styrelser ner till produktionen. Det gör att vi är konkurrenskraftiga, avslutade Mikael Staffas.

Under dagen medverkade även Maria Vigren, arbetsmiljöforskare på IVL som talade på temat Så skapar du en hållbar säkerhetskultur - tips och rekommendationer, IVL:s forskningsrapport, Lisa Markström, projektledare på Prevent som berättade om Prevents olika verktyg och material, Kerstin Hallsten, chefekonom på Industriarbetsgivarna som reflekterade över den nya rapporten samt Åsa Dahlfors, arbetsmiljöexpert på Industriarbetsgivarna som berättade om Industriarbetsgivarnas Nollvision. Ta del av deras presentationer här nedanför. 

Seminariet modererades av Viktoria Lundqvist, arbetsrättsjurist och förhandlare på Industriarbetsgivarna.

Se seminariet i efterhand

Ta del av presentationerna från dagen

Svar på frågor som ställdes i chatten under seminariet men ej hann besvaras kan du läsa här.

Rapporten "Nollvision ger ökad konkurrenskraft - basindustrins investeringar i bättre arbetsmiljö, hälsa och säkerhet" kan du ladda ner här.