Vi använder cookies för att ge dig bästa möjliga upplevelse av vår webbplats. Om du fortsätter innebär det att du accepterar att cookies används.

Förändrade arbetsformer – en utmaning för företagen

11 september 2020

NYHET. Folkhälsomyndigheten rekommenderar fortsatt arbete hemifrån så långt det är möjligt. Det finns dock arbeten som av olika skäl behöver utföras på arbetsplatsen. Vi lät Industriarbetsgivarnas arbetsmiljöexperter Åsa Dahlfors och Karin Bennbom tipsa om vad som är bra att tänka på vid förändrade arbetsformer.

social distansering på arbetet

Ett hemarbete som fortsätter under lång tid, och under stor del av arbetstiden, påverkar kreativiteten. Både det fortsatta hemarbetet men även de förändrade arbetsformerna på arbetsplatsen är en utmaning för företagen. En utmaning som vi vet också hämmar produktiviteten.

Vad är viktigt att tänka på?

– Det är alltid viktigt att genomföra förändringar på ett säkert sätt, även när det handlar om en återanpassning till det mer normala, säger Karin Bennbom. Det gäller att i arbetsmiljöarbetet försöka förutse vilka fysiska, organisatoriska och sociala risker som kan finnas både vid återgång till arbete på arbetsplatsen och vid arbete hemma.

– Traditionellt är vi bättre på att undersöka den fysiska arbetsmiljön, så nu gäller det att lägga extra fokus på att förutse och vidta de åtgärder som behövs för att förebygga också de organisatoriska och sociala riskerna. 

Vad tror ni blir den största utmaningen?

– Jag tror att den största utmaningen framöver är att hantera att medarbetarna har olika erfarenheter av den tid som varit, säger Karin Bennbom. Det finns de som sett fördelar med hemarbete, till exempel en ökad effektivitet med färre störningsmoment. Vi är också många som hade sett fram emot att kunna återgå till arbetsplatsen efter semestern. Vi ska också komma ihåg att många, trots pandemin, arbetar på sin arbetsplats med de anpassningar som krävs. 

– Det är också en stor utmaning för cheferna att i högre utsträckning leda medarbetare som de inte träffar så ofta. De behöver följa upp många medarbetares arbetssituation utan att träffa dem fysiskt. Det kan handla om allt från att ha koll på arbetsfördelningen medarbetare emellan och stämma av deras arbetsbelastning till att fånga upp de risker som det kan föra med sig att arbeta mer ensam. Vi vet att isolering, förutom ensamhet, kan föra med sig ökade risker för psykisk ohälsa och missbruk.

Vad kan underlätta?

– Att tillsammans ta tillvara kunskaper och erfarenheter, att involvera alla, prata med varandra om vilka risker man ser. Att diskutera frågorna på ett strukturerat sätt gör att alla kan bidra till att få till stånd de bästa åtgärderna. Vi får inte glömma bort att vi alla har ett personligt ansvar för att minska smittspridningen, inte bara genom arbetsmiljölagstiftningen utan också genom smittskyddslagstiftning och Folkhälsomyndighetens allmänna råd, säger Åsa Dahlfors.

– Att använda sig av fungerande strukturer; rutinerna för det systematiska arbetsmiljöarbetet, att dra nytta av andras erfarenheter och dela med sig av sina egna. Med det kommer man långt. 

Karin och Åsas bästa tips för säkert arbete under pandemin

Det finns checklistor att ha som stöd för att finna riskerna. Se till att beskriva dem tydligt och konkret. Riskbedömningen är sedan redskapet för att identifiera och börja åtgärda de allvarligaste riskerna först. En väl beskriven risk gör det lättare att hitta de bakomliggande faktorer som behöver åtgärdas och inte agera på symptomen. 

  • Skapa förutsättningar att följa Folkhälsomyndighetens riktlinjer också på jobbet.

  • Skaffa kunskap och ta hjälp om det behövs, till exempel av företagshälsovården.

  • Ta aktivt hand om de tillbud och risker som uppstått under pandemin.

  • Skapa möjligheter för alla att delta.

Både för er som har rutiner för det systematiska arbetsmiljöarbetet och för er som ännu inte har dessa på plats finns mycket bra stödmaterial i länkarna nedan!

Bra länkar att ha koll på

Industriarbetsgivarna, vi har information på vår hemsida och vår rådgivning ger stöd i de arbetsrättsliga frågorna kopplande till pandemin.

Prevent, har både en särskild sida med information om Corona och checklistor kring detta. Prevent har också en bra sida som stöd när det gäller den organisatoriska och sociala arbetsmiljön.

Folkhälsomyndigheten utgör en bra källa till kunskap och utfärdar även allmänna råd för verksamheter.

Arbetsmiljöverket har information om coronaviruset kopplat till arbetsmiljön; kring systematiskt arbetsmiljöarbete, corona och organisatorisk och social arbetsmiljö, OSA.

Europeiska arbetsmiljöbyrån har information och stöd på sin hemsida. Bland annat finns en sida; Covid 19  - resurser för arbetsplatsen och nedladdningsbara Riktlinjer från europeiska arbetsmiljöbyrån.

AFA försäkring har, förutom information kring vilka försäkringar som gäller, ett inspelat webbinarium om smittspridning, riskbedömning och åtgärder på arbetsplatsen.

ALNA hjälper företag och andra organisationer att hantera skadligt bruk (tidigare ofta kallat missbruk) i arbetslivet. De har bland annat en checklista för riskbruk och skadligt bruk vid hemarbete.