Förhandlingarna kring arbetsrätten återupptas

12 juni 2020

NYHET. Det står nu klart att Svenskt Näringsliv, PTK och LO återupptar förhandlingarna kring arbetsrätten. Målet är att parterna ska nå en överenskommelse senast den 30 september 2020.

I december 2019 enades LO, PTK och Svenskt Näringsliv om att fortsätta förhandlingarna om anställningsskydd och omställning i augusti 2020. Under tiden har tre arbetsgrupper utrett frågor om anställningsskydd, omställning och kollektivavtalad a-kassa i privat sektor. Grupperna har letts av Erland Olauson (anställningsskydd), Cecilia Fahlberg (omställning) och Anders Ferbe (arbetslöshetsförsäkring).

Resultatet redovisas i en partsgemensam rapport som fungera som underlag för förhandlingarna. Industriarbetsgivarna deltar i delegationsarbetet i förhandlingarna.

Foto: Gabrielle HendersonUnsplash