Framgångsrik samverkan inom Teknikcollege säkrar kompetensen i Bergslagen

2 september 2020

NYHET. I Teknikcollege-region Bergslagen samverkar kommuner, utbildningsanordnare och företag nära varandra inom ramen för Teknikcollege, vilket har resulterat i ett lyckat omtag i satsningarna på utbildningar riktade mot regionens industri. – Utan kopplingen till Teknikcollege hade vi förmodligen inte haft samma möjlighet till utveckling, säger Annelie Lindh på Seco Tools.

Det har sedan länge funnits Industriteknisk utbildning i region Bergslagen, med Brinellgymnasiet i Fagersta som enda gymnasieskola. Industriföretagen har dock signalerat att utbildningen behöver spetsas till för att möta vissa identifierade behov, inte minst gällande utbildningar med inriktning mot automation. Men det handlar också om att utveckla den sociala kompetensen hos den framtida arbetskraften.

– Eleverna behöver vara mer motiverade, med bättre social kompetens för att kunna arbeta i en organisation med både stort egenansvar, men även gruppansvar. Dessutom har vi behov av mer kunskap i bland annat matematik samt engelska och svenska, säger Annelie Lindh, HR på Seco Tools.

Viktigt involvera lokalpolitiker

Secotools är ett av de Teknikcollege-anslutna industriföretag som för cirka två år sedan konstaterade att det industritekniska programmet behövde bli mer attraktivt och att kompetensen hos eleverna behövde höjas. Och samverkan var helt centralt för att processen skulle fungera.

– För oss företag var det viktigt att samtliga tre kommunalråd involverades. Företagen och ansvariga från skolan har träffats frekvent medan kommunalråden under processen varit en stöttning för att politiskt bereda marken inför förändringen. En vinnande framgångsfaktor har varit allas entusiasm och vilja till förändring, säger Annelie Lindh.

Rekordhögt söktryck

Samarbetet inom Teknikcollege Bergslagen har inte bara inneburit ett lyft för utbildningarna, det har även resulterat i nya lokaler och bättre utrustning, något som i sin tur har smittat av sig på intresset för utbildningarna – söktrycket var högre än någonsin inför hösten. Och samarbetet mellan företagen och de utbildningsansvariga har spelat en stor roll.

– Utbildningssidan varit delaktiga genom hela processen. Detta möjliggjordes tack vare det goda samarbetet under åren samt att vi är anslutna till Teknikcollege. Utan kopplingen till Teknikcollege hade vi förmodligen inte haft samma möjlighet till utveckling, säger Annelie Lindh. 
Industriarbetsgivarna har följt den positiva utvecklingen i Bergslagen och ser fram emot att sprida de goda erfarenheterna från Bergslagen till fler Teknikcollege-regioner.

– Teknikcollege är ett av industrins viktigaste verktyg för arbetet med kompetensförsörjning, säger Fredrik Gunnarsson, ansvarig för kompetensfrågor på Industriarbetsgivarna. Genom exemplet i Teknikcollege Bergslagen vill vi visa att det är viktigt att företagen engagerar sig och att det ger resultat.

Läs mer: 

Förutom Annelie Lindh deltog följande företagsrepresentanter i utvecklingsarbetet inom Teknikcollege Bergslagen: Lars-Åke Stefansson, Epiroc AB, Patrik Salminen, Systemair AB, Roger Berggren, Fårbo Mekaniska AB, David Hildingstam, Sandbergs Maskin AB och Cecilia Löwnertz, Fagersta Stainless, Outokumpu AB. Lars Lindh, processledare i Teknikcollege Bergslagen, är den som samordnar arbetet i regionen.

Foto: Mostphotos

Fredrik Gunnarsson Ansvarig Kompetensförsörjning
Mobil: 072-744 67 31
Arbete: 08-762 67 31
Email: fredrik.gunnarsson@industriarbetsgivarna.se

_HFA1108_web.jpg

Jesper Hedin Utredare Kompetensförsörjning
Mobil: 076-810 67 41
Arbete: 08-762 67 41
Email: jesper.hedin@industriarbetsgivarna.se

_HFA1047_web.jpg