Industriarbetsgivarna positiva till avtalsskiss

10 mars 2020

NYHET. Industriarbetsgivarna sade under tisdagen ja till den avtalsskiss som de opartiska ordförandena (OpO) har presenterat i avtalsförhandlingarna. Skissen innehåller en inriktning på ett treårigt avtal och slår fast att det normerade avtalsvärdet anges i procent.

Per Widolf

– Vi är positiva till skissen på ett treårigt avtal som Opo har lagt fram. Industrin är kapitalintensiv och har långa planeringshorisonter. Därför behövs stabilitet och förutsägbarhet, säger Per Widolf, förhandlingschef på Industriarbetsgivarna. 

– Men en förutsättning är att det sker en betydlig nedväxling av löneökningstakten, säger han. 

I februari lade Industriarbetsgivarna – tillsammans med övriga arbetsgivare inom industrin – fram ett bud på 1,4 procent i årstakt. Budet gavs till samtliga motparter, även Pappers som inte omfattas av Industriavtalet. 

– Vårt viktigaste mål med förhandlingarna är stärkt konkurrenskraft. Svensk industri måste få förutsättningar att utvecklas och inte drabbas av konkurrensnackdelar gentemot övriga länder, säger han. 

Per Widolf kommenterar också den pågående virusepidemin (covid-19, SARS-CoV-2). 

– Coronaepidemin är ett exempel på att oförutsedda saker inträffar och att det finns risker i en global världsekonomi som oväntat realiseras och som snabbt ändrar företagens förutsättningar. Därför behöver det finnas en beredskap för att med kort varsel ompröva avtalsinnehållet. 

Per Widolf kommenterar också pågående pensionsförhandlingar och säger att en förutsättning är att alla kostnadsökningar i en eventuell pensionsöverenskommelse mellan Svenskt Näringsliv, PTK och LO avräknas i industrins avtal.

 

Marina Lähteenmaa Kommunikationschef
Mobil: 072-247 50 33
Arbete: 08-762 67 57
Email: marina.lahteenmaa@industriarbetsgivarna.se

_HFA3769_web.jpg

Per Widolf Förhandlingschef
Mobil: 070-552 67 24
Arbete: 08-762 67 24
Email: per.widolf@industriarbetsgivarna.se

_HFA1308_web.jpg