Industriarbetsgivarna positiva till dimensioneringsutredningen

10 juni 2020

NYHET. I veckan lämnade regeringens utredare Lars Stjernkvist över utredningen om planering och dimensionering av gymnasial utbildning till regeringen. Industriarbetsgivarna är överlag positiva till de förändringar som föreslås.

Utredningen föreslår att det ska ske en ökad samordning mellan kommunerna, att näringslivets får en större påverkan på utbildningsutbudet och att elevens val kombineras med arbetsmarknadens behov. Industriarbetsgivarna har följt utredningen noga sedan starten 2017 och ställer sig positiva till de förändringar som föreslås.

– Vi är överlag positiva. Det är komplicerade frågor utredningen har fått hantera och vi är glada över att den vågar ta tag i frågorna och föreslå kraftfulla förändringar, säger Jesper Hedin som arbetar med kompetensförsörjningsfrågor på Industriarbetsgivarna.

Utredningen föreslår bland annat att elevens fria val reduceras och att det kommer ske en viss dimensionering av gymnasiala utbildningar.

– Utredningen kan med fog sägas vara ett stort steg i rätt riktning mot att anpassa utbildningar till arbetsmarknadens behov. Tidigare har elevens val och önskemål varit det enda som styrt utbildningsutbudet, utredningen visar på att politiken nu är villig att ändra på detta och därmed hörsammar man näringslivets krav på bättre matchning, säger Fredrik Gunnarsson, ansvarig kompetensförsörjning på Industriarbetsgivarna.

– Våra företag har stora problem med rekrytering och de industrirelevanta utbildningarna har svårt att attrahera studenter. Samtidigt finns en god arbetsmarknad för de som utexamineras. Vi har länge försökt öka attraktiviteten men det är viktigt att dimensionering måste kunna ske. Det är inte rimligt att använda skattemedel för att utbilda ungdomar till arbetslöshet, säger Jesper Hedin.

”Resurser behöver tillföras för samverkan”

En annat förslag som tas upp i utredningen är att kommuner ska öka sin samverkan inom gymnasial utbildning.

– Detta stämmer väl överens med arbetet vi gör inom Teknikcollege där tre kommuner, minst, ska samverka för att skapa en helhetssyn kring utbildningsutbudet. Många av kommunerna i Sverige är för små för att kunna skapa ett näringslivsanpassat utbildningsutbud med kvalitet. Men det måste tillföras resurser så att samverkan sker på riktigt, för alla branscher, säger Fredrik Gunnarsson.

– Planering och dimensionering av komvux och gymnasieskola kan göras på många sätt, bra och dåliga. Vi ser fram emot att i detalj sätta oss in i utredningens förslag och emot en konstruktiv dialog med politiken kring hur utredningens förslag kan förbättras - för elevernas och företagens skull, säger Jesper Hedin.

Industriarbetsgivarna har jobbat nära utredningen, arrangerat frukostseminarier och skrivit inspel för att ge vår syn på gymnasial utbildning och hur den kan dimensionernas och samordnas.

Ta del av utredningen här

Jesper Hedin Utredare Kompetensförsörjning
Mobil: 076-810 67 41
Arbete: 08-762 67 41
Email: jesper.hedin@industriarbetsgivarna.se

_HFA1047_web.jpg

Fredrik Gunnarsson Ansvarig Kompetensförsörjning
Mobil: 072-744 67 31
Arbete: 08-762 67 31
Email: fredrik.gunnarsson@industriarbetsgivarna.se

_HFA1108_web.jpg