Industrin avgörande för jobben i Värmland

25 augusti 2020

DEBATT. Basindustrin har stor regional betydelse och det är områden utanför storstadsregionerna som drabbas hårdast om svensk industri inte är konkurrenskraftig, skriver Industriarbetsgivarnas vd Per Hidesten i ett debattinlägg i Karlskoga Tidning.

Varje år bidrar ett åttiotal basindustrier i Värmland med mångmiljonbelopp till staten, regionen och kommunerna i länet. Tillsammans sysselsätter sågverken, byggnadsämnes-, stål-, massa- och pappersföretagen omkring 5 000 personer och utgör därmed en viktig del av näringslivet i regionen.

Basindustrin exporterar lejonparten av det som produceras i anläggningarna här i Värmland. De verkar på en global marknad och har därför få möjligheter att sätta egna priser på sina produkter. Priserna sätts i ett internationellt sammanhang av konkurrerande företag. Det innebär att basindustrins företag är mycket känsliga för vad som händer i världsekonomin. De är också beroende av globala värdekedjor och mycket känsliga för störningar.

Sedan mars i år präglas världsekonomin av kaos och kraftiga BNP-fall till följd av coronaviruset. För svensk del räknar de flesta ekonomer med att BNP faller med omkring 6 procent i år. I bästa fall. Blir coronapandemin utdragen blir BNP-fallet än kraftigare och ju längre den globala pandemin pågår desto större blir effekterna för basindustrin. Inom stål- och metallindustrin har produktionen fallit med cirka 17 procent senaste året och i många industribranscher är stämningsläget sämre än normalt. Ett stort antal industrianställda är korttidspermitterade, en åtgärd som gör att företagen ändå kan behålla kompetens när verksamheten behöver dras ned. Varslen har ökat och arbetslösheten stiger upp mot 10 procent.

Till hösten drar avtalsförhandlingarna i gång igen – de som sattes på paus i mars på grund av pandemin. Då kommer vägen framåt inte att vara att vi drar på oss kostnadsökningar i ett tufft läge. Om basindustrins företag ska fortsätta vara attraktiva och hålla igång produktionen lokalt här i Värmland så får vi absolut inte tappa konkurrenskraft på en krympande global marknad. Vi får inte prisa ut oss med höga kostnadsökningar och därför måste de centrala löneavtalen och kostnadsökningarna för arbetskraft tydligt växla ned.

Svensk basindustri behöver kostnadskontroll, flexibilitet och långsiktighet. Bara då klarar företagen konkurrensen från omvärlden och kan stå rustade så att vi kan behålla jobben där de hör hemma – här hos basindustrin i Värmland och i Sverige.

Per Hidesten, vd Industriarbetsgivarna

Ta del av hela debattinlägget här (Karlskoga Tidning 2020-08-25)