Konflikt inom bemanningsbranschen avblåst

17 december 2020

NYHET. Kompetensföretagen inom Almega och LO-förbunden har i kväll accepterat en hemställan från medlarna avseende förhandlingarna om Bemanningsavtalet och parterna har träffat en överenskommelse.

arbete med hjullastare

Det innebär att de varsel om stridsåtgärder som skulle ha utlösts den 18 december och med en upptrappning den 7 januari nu återkallas.

Läs mer på Kompetensföretagens hemsida.