Ny rapport: investeringar i arbetsmiljö ökar lönsamheten

9 december 2020

För varje tusenlapp som företagen satsar i förebyggande arbetsmiljö kan de förvänta sig mer än det dubbla tillbaka. Det visar en ny rapport som presenteras på Industriarbetsgivarnas arbetsmiljöseminarium i dag. Rapporten slår fast att investeringar i arbetsmiljö, hälsa och säkerhet leder till bättre lönsamhet och konkurrenskraft.

Industriarbetsgivarna står för en nollvision vad gäller ohälsa och olycksfall i arbetet. Vi anser att en nollvision är kärnan i en god säkerhetskultur på företagen och den leder även till stora affärsfördelar. Därför bad vi forskaren Robert Persson Asplund och arbetsmiljöexperten Mikael Rehnberg att presentera en kunskapssammanställning om sambandet mellan investeringar i förebyggande arbetsmiljöarbete och lönsamhet, produktivitet och konkurrenskraft.

I rapporten ”Nollvision ger ökad konkurrenskraft – basindustrins investeringar i bättre arbetsmiljö, hälsa och säkerhet” slår de fast att för varje tusenlapp som företagen satsar i förebyggande arbetsmiljö så kan de förvänta sig 2 200 kronor tillbaka.

– Vi vet att investeringar i förebyggande arbetsmiljö, hälsa och säkerhet leder till ökad produktivitet och lönsamhet för företagen. Det ger friskare medarbetare och en bättre säkerhetskultur, samtidigt som företagen förbättrar konkurrenskraft. Det betyder att man blir en mer attraktiv arbetsgivare, säger Åsa Dahlfors, arbetsmiljöexpert på Industriarbetsgivarna. 

– Därför är det positivt att också den här rapporten slår fast detta samband. Rapporten kommer att fungera som ett diskussionsunderlag och kunskapsstöd för oss på Industriarbetsgivarna, säger hon. 

Åsa Dahlfors understryker att arbetsmiljön är arbetsgivarens ansvar, men innebär också skyldigheter för medarbetarna.

– En god arbetsmiljö är bara möjligt om alla medarbetare är delaktiga. Bäst resultat uppnås genom ett aktivt arbetsmiljöarbete i samverkan mellan arbetsgivare och arbetstagare, avslutar hon.

Rapporten ”Nollvision ger ökad konkurrenskraft – basindustrins investeringar i bättre arbetsmiljö, hälsa och säkerhet” finns att ladda ned här.

Åsa Dahlfors Expert, rådgivare arbetsmiljö
Mobil: 070-585 53 63
Arbete: 08-762 67 20
Email: asa.dahlfors@industriarbetsgivarna.se

_HFA0868_web.jpg