Nytt avtal för finsk industri

7 januari 2020

NYHET. I trettondagshelgen träffade finska arbetsgivarna i Teknologiindustrin och motparterna Industrifacket ett nytt löneavtal.

Finsk flagga

Överenskommelsen innebär ett avtal som löper på 25 månader, med en sammanlagd löneökning på 3,3 procent. Löneökningarna sker med 1,3 procent från 1 mars 2020 och med 1,4 procent från 1 februari 2021, då även en företagspott på 0,6 procent utgår.