”Positivt med satsning på utbildning under coronakrisen”

31 mars 2020

I veckan presenterade regeringen – tillsammans med Centern och Liberalerna – ytterligare åtgärder för att försöka mildra virusutbrottets konsekvenser för jobb och ekonomi. Det fjärde krispaket fokuserar på utbildning och omställning.

Allt fler industriföretag minskar sin produktion och permitteringarna blir allt fler i spåren av coronakrisen. 
 
– Att regeringen satsar på utbildning och omställning är positivt. Vi behöver fortsätta att kvalitetssäkra utbildningar så att de kommer företagen till godo. Företagens engagemang blir allt viktigare, både när gäller att säkra det arbetsplatsförlagda lärandet inom olika utbildningsformer men också för att ge tydliga signaler på vilket kompetensbehov som finns, säger Fredrik Gunnarsson, ansvarig för kompetensförsörjningsfrågor på Industriarbetsgivarna 
 
– Det är också bra kortkurser på yrkeshögskolenivå, det har vi länge efterfrågat. Vi vill att just de här utbildningarna till exempel kan användas vid kompetensutvecklande insatser. I samband med utökade resurser kan det också vara på sin plats att titta på ekonomiska stödstrukturer för att underlätta kompetensutveckling i företagen, säger han. 
 
Satsningar sker bland annat på följande områden: 
 
Medlen till regionalt yrkesvux föreslås öka, samtidigt som tillskottet möjliggör en full statlig finansiering av utbildningen. Fler ges möjlighet att utbilda sig till ett bristyrke inom yrkesvux. 
Yrkeshögskolan föreslås förstärkas med 5 000 nya platser, korta kurser och kurspaket samt särskilt fokus på utbildningar mot klimatomställning och digitalisering.
En försöksverksamhet för en snabbare och mer flexibel väg till en yrkeshögskoleexamen för den som redan har yrkeskunskaper, som motsvarar en betydande del av en yrkeshögskoleexamen, föreslås införas.
Bygga ut och förstärka möjligheter att studera på distans, genom ytterligare stöd till utbildningsanordnare inom yrkeshögskolan.
Ökade medel för att stärka kapaciteten och utveckla arbetet med distansundervisning vid universitet och högskolor.
Medel tillförs också till nätbaserad utbildning som är avgiftsfri och öppen för allmänheten.
 
Regeringens pressmeddelande: Krispaket för jobb och omställning 2020-03-30
 
Artikel från Utbildningsdepartementet: Satsningar inom utbildningsområdet 2020-03-30
 
 

Fredrik Gunnarsson Ansvarig Kompetensförsörjning
Mobil: 072-744 67 31
Arbete: 08-762 67 31
Email: fredrik.gunnarsson@industriarbetsgivarna.se

_HFA1108_web.jpg