Vi använder cookies för att ge dig bästa möjliga upplevelse av vår webbplats. Om du fortsätter innebär det att du accepterar att cookies används.

Region Värmland lanserar utbildningsportal

12 maj 2020

NYHET. Näringslivet i Värmland har drabbats hårt av coronapandemin, vilket i många fall resulterat i ökad korttidspermittering av medarbetare. Nu vill Region Värmland bidra till att fler utnyttjar tiden till att utbilda sig och lanserar därför Utbildningsportalen Värmland.

Två personer diskuterar

Flera aktiviteter genomförs nu för att åstadkomma kompetenshöjande åtgärder för medarbetare på svenska industriföretag i spåren av coronakrisen. I april bjöd till exempel Industriarbetsgivarna och Teknikföretagen in till ett seminarium med temat Kompetensutveckling av personal under korttidsarbete. Tillsammans med IF Metall diskuterade vi bland annat vilka modeller som finns för branschvalidering, och hur man som arbetsgivare kan gå tillväga för att komma igång för att vässa den branschspecifika yrkeskompetensen.

En annan aktivitet har initierats av Region Värmland genom lanseringen av Utbildningsportalen Värmland.

– Det här är ett bra initiativ från Region Värmland och något vi tror kan hjälpa våra medlemsföretag. Vi vet att det är svårt att hitta i ”utbildningsdjungeln” och sidor som Utbildningsportalen Värmland kan bidra till att öka de kompetensutvecklande insatserna i samband med korttidsarbete, säger Jesper Hedin, utredare på Industriarbetsgivarna.

Så många som möjligt ska utnyttja tiden

Näringslivet i Värmland har drabbats hårt av coronapandemin. För att mildra de ekonomiska konsekvenser som näringslivet känner av under krisen behöver nu många företag varsla, korttidspermittera eller i värsta fall säga upp personal.

– Om utvecklingen fortsätter riskerar vi en arbetslöshet i regionen runt 11 procent i mitten av sommaren. Därför är den här typen av informationsåtgärder högt prioriterade för regionen, säger Britta Zetterlund-Johansson, strateg utbildning och kompetensförsörjning på Region Värmland.

Med hjälp av Utbildningsportalen Värmland hoppas regionen kunna hjälpa så många medarbetare som möjligt i de drabbade branscherna att förbättra sina kompetenser. På sajten listas relevanta utbildningar och kurser på ett strukturerat och överskådligt sätt tillsammans med information om vad vad de ger för kompetens och jobbmöjligheter. Portalen är nu lanserad i en första version, men uppdateras och fylls på löpande.

– Trots att både vi och våra fackliga motparter centralt är överens om att utbildningar och kompetenshöjande insatser med fördel kan ske i samband med korttidsarbete ser vi att det sker i väldigt begränsad mängd. En anledning är att det är svårt att veta vad som behövs och hur utbildning skall bedrivas. Vi behöver fler initiativ som i Värmland för att förenkla processerna. Det vill vi gärna se på en nationell nivå, vilket vi har varit tydliga med gentemot regering och myndigheter, säger Jesper Hedin, utredare på Industriarbetsgivarna.

Besök Utbildningsportalen Värmland här.

Foto: Katja Kircher / Mostphotos

Jesper Hedin Utredare Kompetensförsörjning
Mobil: 076-810 67 41
Arbete: 08-762 67 41
Email: jesper.hedin@industriarbetsgivarna.se

_HFA1047_web.jpg