Vi använder cookies för att ge dig bästa möjliga upplevelse av vår webbplats. Om du fortsätter innebär det att du accepterar att cookies används.

Så jobbar vi med utbildningsfrågor i coronatider

20 maj 2020

NYHET. Vi ställde några frågor till Fredrik Gunnarsson och Jesper Hedin, som arbetar med kompetensförsörjning på Industriarbetsgivarna, för att få veta mer om Industriarbetsgivarnas påverkansarbete inom utbildningsområdet.

Jesper Hedin och Fredrik Gunnarsson, Industriarbetsgivarna

Vilka kompetensfrågor prioriterar Industriarbetsgivarna under coronapandemin?

Under denna tid har vi fokuserat på frågor som berör företagens nuvarande situation, till exempel hur korttid kan användas för kompetenshöjande insatser. Hur kan vi göra det enklare för företag att jobba med just kompetensförsörjning nu när det kan finnas extra tid till det?

Hur arbetar Industriarbetsgivarna för att påverka på det här området?

Vi har framför allt fokuserat på tre påverkansvägar. För det första har vi haft en bra dialog med landets alla Teknikcollege-regioner. Många har börjat jobba aktivt med branschvalidering och med att hjälpa företagen med kompetensutveckling.

För det andra har vi tillsammans med övriga parter inom Industrirådet kommit med inspel till Tillväxtverket och regeringen. Stort fokus har legat på att tillgängliggöra utbildningar för yrkesverksamma och att skapa en struktur kring kompetensutveckling ute i regionerna. För det tredje har vi arbetat tillsammans med Svenskt Näringsliv för att åstadkomma ändringar i reglerna kring distansutbildningar och Yrkeshögskolans roll och uppdrag.

Bibehållen kvalitet på de gymnasiala yrkesprogrammen

Har arbetet givit något resultat?

Jag skulle säga att vi hittills har åstadkommit ovanligt mycket. Det är exempelvis positivt att yrkesvux nu ska vara fullt statligt finansierat. Det har även frigjorts resurser för kortare och digitala kursverksamheter inom yrkesvux, yrkeshögskolan samt universitet och högskolan. Vi välkomnar även att kvalitén nu bibehålls på de gymnasiala yrkesprogrammen genom att särskilda moment får utföras i skolans lokaler. Det är trots allt svårt att svetsa digitalt.

Finns det några aktiviteter du särskilt vill lyfta i sammanhanget?

Det är en svår tid för många företag och kompetensutveckling av anställda ligger inte alltid högst upp på företagens to-do-list. För att underlätta företagens arbete har vi informerat om våra gemensamma branschvalideringsmodeller som är tänkta att bidra till strukturerad kompetensutveckling. Tillsammans med IF Metall och Teknikföretagen anordnade vi ett kort digitalt seminarium som var väldigt välbesökt och uppskattat. Över 100 deltagare fick lära sig vad validering är och hur det kan användas av företagen.

Läs mer om webbinariet här.

Fredrik Gunnarsson Ansvarig Kompetensförsörjning
Mobil: 072-744 67 31
Arbete: 08-762 67 31
Email: fredrik.gunnarsson@industriarbetsgivarna.se

_HFA1108_web.jpg

Jesper Hedin Utredare Kompetensförsörjning
Mobil: 076-810 67 41
Arbete: 08-762 67 41
Email: jesper.hedin@industriarbetsgivarna.se

_HFA1047_web.jpg