Slopad karensdag och system för korttidsarbete

12 mars 2020

NYHET. Under torsdagen kom regeringen med besked om en extra ändringsbudget med anledning av coronaviruset. Karensdagen slopas omgående och förslaget om korttidsarbetet föreslås träda i kraft redan den 1 maj 2020.

För att minska smittspridningen slopas karensdagen genom att staten betalar ut sjukpenning för första dagen i sjukfallet.

Regeringen meddelar också att förslaget om korttidsarbete, som syftar till att undvika uppsägningar och ge företagen möjlighet att snabbt komma igång igen när läget vänder, tidigareläggs och föreslås träda i kraft redan den 1 maj 2020.

Möjlighet för företag att få anstånd med betalning av arbetsgivaravgifter och de anställdas preliminärskatt upp till ett år kommer också att föreslås. Inriktningen är att anståndet ska gälla arbetsgivaravgifter och preliminärskatter för högst två månader.

– Det är bra att regeringen tar till åtgärder för att stoppa smittspridningen, men det här paketet kommer inte att hjälpa krisande företag, säger Per Hidesten, vd för Industriarbetsgivarna.

– Vi måste få till krislån, finansiering av exportkrediter och när det gäller korttidsarbete måste systemet vara kraftfullare jämfört med lagrådsremissen och inriktat också på rådande situation, betonar han.

–Dessutom måste staten ta över sjuklöneansvaret från arbetsgivarna under de två första veckorna, avslutar han.  

Industriarbetsgivarna följer utvecklingen och uppdaterar den här texten när mer information från berörda myndigheter finns tillgänglig.

Krisinformation från myndigheterna