Uppgörelse om LAS – Kommunal och IF Metall ansluter till överenskommelse

4 december 2020

NYHET. Fackförbunden Kommunal och IF Metall ansluter till Svenskt Näringslivs och PTK:s överenskommelse om en reformerad arbetsrätt. Därmed står en majoritet av LO:s medlemmar bakom överenskommelsen.

industriarbetare i fabrik

Det var i oktober som Svenskt Näringsliv och PTK, som företräder ungefär 900 000 medlemmar, efter långa förhandlingar kom överens om en reformering av arbetsrätten. Vid det tillfället valde LO att hoppa av uppgörelsen.

I efterhand har dock andra fackliga organisationer meddelat att de hellre ser att uppgörelsen mellan Svenskt Näringsliv och PTK blir verklighet än att den LAS-utredning, den så kallade Toijer-utredningen, blir det och nu ansluter sig alltså IF Metall och Kommunal till överenskommelsen. Det innebär att mer än hälften av LO:s medlemmar står bakom uppgörelsen.

I dag skickar parterna vidare överenskommelsen till lagstiftarna och det är nu upp till regeringen och riksdagen att säkerställa att överenskommelsen blir verklighet.

Sedan Svenskt Näringsliv och PTK ingick sin överenskommelse i oktober har två justeringar skett. Den ena handlar om att visstidsanställningar ska övergå till tillsvidareanställningar efter tolv månader. Den andra justeringen handlar om att införa en omställningstid vid så kallad hyvling.

Läs mer på Svenskt Näringslivs hemsida

Foto: Mostphotos