Ett nytt tjänstemannaavtal för basindustrin

1 december 2020

NYHET. Industriarbetsgivarna och de fackliga motparterna har nu arbetat fram en efterlängtad sammanslagning av tjänstemannaavtalen för basindustrin. Vi ställde några frågor till Kristina Karmestedt Estman, biträdande förhandlingschef på Industriarbetsgivarna.

Kristina Karmestedt Estman, biträdande förhandlingschef

Avtalsförhandlingarna 2020 har inneburit förändringar på tjänstemannasidan, vill du berätta lite mer det?

Under avtalsförhandlingarna 2020 kom vi överens med motparterna om att slå ihop de fem tjänstemannaavtal vi har inom Industriarbetsgivarna till ett avtal om allmänna anställningsvillkor för tjänstemän inom basindustrin.

Istället för fem mindre tjänstemannaavtal har vi nu ett stort avtal, vilket var ett av våra viktigaste förhandlingsmål och är resultatet av flera års arbete. Avtalet omfattar cirka 22 000 tjänstemän på 900 företag inom stål- och metall-, gruv-, sågverks-, byggnadsämnes-, buteljglasindustrin samt svetsmekanisk industri.

Avtalet för massa- och pappersindustrin berörs inte eftersom det är ett gemensamt avtal för både arbetare och tjänstemän.

Hur påverkar det här våra medlemsföretag?

De omedelbara förändringarna är i form av delvis ändrade regler (mer information finns nedan, reds. anm.).

På längre sikt innebär det att med ett avtal istället för fem kommer vi kunna fokusera på att förhandla och hitta bra lösningar i de frågor som är viktiga för våra medlemsföretag. Vi kommer också kunna arbeta mer effektivt med tillämpningen av avtalet, till exempel i form av partsgemensamma kommentarer.

Vart kan man vända sig för att få mer utförlig information om förändringarna?

För Industriarbetsgivarnas medlemsföretag finns nu information samlad på Industriarbetsgivarguiden, både i form av cirkulär och filmer där vi beskriver de viktigaste förändringarna. Självklart är även vår ordinarie rådgivning öppen för frågor, både per mail och telefon. I februari kommer vi att hålla en utbildning via Teams om det nya avtalet.

Mer information om det nya tjänstemannaavtalet

Kristina Karmestedt Estman Biträdande förhandlingschef
Mobil: 070-524 67 81
Arbete: 08-762 67 81
Email: kristina.karmestedt-estman@industriarbetsgivarna.se

_HFA3997_web.jpg