Viktig information om förlängd avstämningsperiod för korttidsarbete

6 juli 2020

Riksdagen har 30 juni tagit beslut om att förlänga avstämningsperioden till fyra veckor. Lagändringen träder i kraft 6 juli. Observera att den inte kommer att påverka den avstämningsperiod som startade 16 juni utan enbart efterföljande.

Mer info på Industriarbetsgivarguiden

Om ditt företag är medlem i Industriarbetsgivarna har du tillgång till Industriarbetsgivarguiden.se, som vi uppdaterar med ytterligare avtalsspecifik information. Skapa konto här

Där finns bland annat sidan Q&A – korttidsarbete och korttidspermittering där vi löpande fyller på med vanliga frågor och svar.

 

Fotograf: Syda Productions/Mostphotos