Cementkrisen: Allvarliga konsekvenser för svensk industri

25 augusti 2021

NYHET. ”Nu har vi fått information om att Högsta domstolen inte ger Cementa prövningstillstånd. Det innebär att nu återstår olika temporära lösningar för att kunna säkra cementproduktion i Sverige på kort sikt. Ett stopp skulle få mycket allvarliga konsekvenser för svensk industri, infrastruktur, tillväxt och sysselsättning”, säger Per Hidesten, vd Industriarbetsgivarna.

– Om fabriken i Slite inte hålls igång riskerar hundratusentals jobb att försvinna inom främst underhåll- och byggsektorn. Produktionen i Slite kan inte kortsiktigt ersättas med import efter nästa sommar. Det visar inte minst Näringsdepartementets egen konsultrapport.

– Det finns en oro i såväl basindustrin som i byggbranschen över konsekvenserna. Ledtiderna är långa i basindustrin och vi riskerar stora varsel totalt i Sverige inom loppet av några månader om inte cementkrisen snabbt får en lösning, avslutar Per Hidesten.

Läs mer:

Marina Lähteenmaa Kommunikationschef
Mobil: 072-247 50 33
Arbete: 08-762 67 57
Email: marina.lahteenmaa@industriarbetsgivarna.se

_HFA3769_web.jpg