Ekonomisk utblick: ”Starkt stämningsläge i basindustrin”

7 maj 2021

NYHET. Under 2020 klarade sig basindustrin sammantaget relativt väl. Delar av industrin, som trävaruindustrin, gick riktigt starkt. Exporten av trävaror ökade med cirka 10 procent 2020. Det skriver Industriarbetsgivarnas Kerstin Hallsten och Pontus Liljefors i en ekonomisk bedömning.

Kerstin Hallsten, chefekonom Industriarbetsgivarna

Produktionen i stål- och metallindustrin föll stort under våren 2020, men återhämtade sig sedan under andra halvåret och produktionsnivåerna var tillbaka på en hög nivå i slutet av 2020.

Vaccinframgångar bidrog till återhämtningen

Expansiv ekonomisk politik och framgångar kring vaccineringen bidrog till återhämtningen globalt och i Sverige. Bland annat infördes i Sverige ett antal stödåtgärder, som stöd för korttidsarbete, omställningsstöd, stöd i form av reducering av arbetsgivaravgifter samt ersättning för sjuklönekostnader. Dessa stöd gick främst till de privata tjänstesektorerna, där vissa blev väldigt hårt drabbade, visar data från Skatteverket, Tillväxtverket och Försäkringskassan. Utbetalade stöd under 2020 och i inledningen av 2021 till tjänstesektorerna sammantaget uppgick till ungefär 70 miljarder kronor, vilket utgör cirka 75 procent av dessa stöd. För att sätta det i relation till något utgör de privata tjänstenäringarna exempelvis cirka 62 procent av näringslivets totala förädlingsvärde.

Om den privata tjänstenäringen bryts upp i de olika ingående branscherna är det tillverkningsindustrin som fått den största andelen av dessa fyra stöd, drygt 15 procent, vilket motsvarar 14 miljarder kronor. Stödet till basindustrin uppgick under motsvarande period till en miljard kronor och utgjorde cirka en procent av det totala stödet.

Läs mer

  • Ta del av hela rapporten här.

Kerstin Hallsten Chefekonom
Mobil: 070-267 70 25
Arbete: 08-762 67 67
Email: kerstin.hallsten@industriarbetsgivarna.se

_HFA1201_web.jpg