Nytt ekonomiskt arbetsgivarbegrepp

17 februari 2021

NYHET. Den 1 januari 2021 infördes begreppet ekonomisk arbetsgivare. Förändringen innebär att en anställd vid ett utländskt bolag som hyrs ut eller ställs till förfogande för att utföra arbete i en verksamhet i Sverige kan bli skattskyldig för tjänsteinkomster hänförliga till arbete i Sverige redan från första arbetsdagen.

Förutom att registrera sig som utländsk arbetsgivare i Sverige och ansöka om F-skatt kommer de utländska företagen att behöva innehålla och redovisa preliminär skatt från de anställdas löner för arbete som utförs i Sverige och är skattepliktigt här.

Om det utländska företaget saknar F-skattebevis, ska beställaren (det svenska företaget) föra skatteavdrag med 30 % på fakturabeloppet.

Mer information på Skatteverkets hemsida

För ytterligare information, läs mer här

 

Foto: JESHOOTS.COM on Unsplash