Hjärnvänliga arbetsplatser framtidens melodi

20 maj 2021

NYHET. Genom att anpassa arbetet efter människans sätt att bearbeta omvärlden kan vi göra arbetsmiljön mer hjärnvänlig. Nu finns fem korta filmklipp från Prevent med forskaren Cecilia Berlin att se och diskutera för att komma fram till hur just er arbetsplats kan bli mer hjärnvänlig.

Cecilia Berlin, forskare

Att försöka skapa en hjärnvänlig arbetsmiljö brukar benämnas som kognitiv ergonomi, och handlar om hur vi tar in och tolkar information på jobbet i samspel med varandra, omgivningen och tekniken. Genom att anpassa tekniken till människans sätt att ta in och bearbeta omvärlden blir vi inte bara mer effektiva utan mår också bättre. Det åskådliggörs i fem korta filmer, ”Cecilia förklarar” med forskaren Cecilia Berlin.

– Jag vill öka kunskapen om hur vår hjärna fungerar som bäst, och hur man kan hjälpa hjärnan så att det går smidigt på jobbet. På så sätt kan vi minska risken att göra fel, tappa fokus, glömma bort eller blanda ihop saker, säger Cecilia Berlin, docent i produktionsergonomi på Chalmers tekniska högskola.

"Viktigt att känna till vad kognitiv ergonomi är"

Filmerna ingår i ett projekt om kognitiv ergonomi som Svenskt Näringsliv, LO och PTK driver tillsammans med arbetsmiljöorganisationen Prevent.

— För att arbeta förebyggande med kognitiv ergonomi är det viktigt att känna till vad det är. Därför välkomnas det material och de filmer Prevent tagit fram. Jag är övertygad om att ökande kunskaperna kommer att göra det lättare för arbetsgivare, chefer och skyddsombud att diskutera och arbeta vidare med att förebygga den här typen av belastningsergonomi, säger Åsa Dahlfors, expert och rådgivare inom arbetsmiljö på Industriarbetsgivarna.

Till varje film hör diskussionsfrågor att använda i arbetsgruppen för att tillsammans fundera ut hur just er arbetsplats skulle kunna bli mer hjärnvänlig. Det finns också en ordlista som förklarar begreppen inom kognitiv ergonomi, och ett poddavsnitt om ämnet.

Ta del av materialet

Till filmer och övrigt material om hjärnvänlig arbetsmiljö

Åsa Dahlfors Expert, rådgivare arbetsmiljö
Mobil: 070-585 53 63
Arbete: 08-762 67 20
Email: asa.dahlfors@industriarbetsgivarna.se

_HFA0868_web.jpg